Debatt

Å være veteran er et tveegget sverd | Kjetil Bragstad

  • Kjetil Bragstad
    Tidligere soldat

Man bør få på plass en erstatningsordning som er realistisk i forhold til det tapet man lider, og i tillegg et vern mot uredelige aktører i bransjen, skriver Kjetil Bragstad. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

For mitt vedkommende sitter det langt inne å ta på uniformen med stolthet og finne tillit til staten.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Som tidligere soldat fikk jeg æren av å bære norsk uniform med flagget på skulderen. Jeg har også hatt æren av å bli kjent med noen av de dyktigste soldatene og offiserene vi har, som jeg er stolt av å ha vært en del av.

Som såret i strid, har jeg dessverre også fått erfare hvordan dette, slik jeg ser det, kan utarte til et politisk og økonomisk spill for enkelte.
Selv om jeg måtte amputere venstre bein over kneet, ønsket jeg meg tilbake til tjenesten i Afghanistan.

Enkelte i Forsvaret var negative til dette. Andre turte å utfordre systemet og møtte ønsket med et åpent sinn og mot nok til å gå mot strømmen. På veien forsøkte jeg å få så god helse og funksjonsnivå som mulig.

Kjetil Bragstad, veteran. Foto: Astrid Hexeberg


Lavt erstatningstilbud

Det var utfordrende da jeg fikk et urealistisk lavt erstatningstilbud, hvor tap av fremtidig inntekt frem til pensjon ble tilbudt dekket med 588 000 kroner, mens det reelle tapet ble utregnet til omkring 110 000 kroner årlig.

Det er heller ikke lett når situasjonen, slik jeg oppfattet det, utarter slik at saksbehandleren fra Statens Pensjonskasse roser deg for hvor bra det ser ut til å gå, mens deres innleide advokat nærmest gir deg skjenn for å kreve erstatningen du gjør.

  • Les også: Vi vil aldri få vite Afghanistan-krigens pris


Jeg antar dette kan bli resultatet når staten benytter en advokat som selv har vært med på å utforme utmålingsreglene for skadelidte, og selv driver et firma som spesialiserer seg på å representere forsikringsselskapene. Det fremstår for meg som åpenbart at enkelte her har en stor økonomisk interesse av utfallet i slike saker.


Hersketeknikker

Metoden jeg oppfattet ble brukt her, er kalt «good cop, bad cop» og er en av flere hersketeknikker beskrevet av forfatter Berit Ås i hennes bok Hersketeknikker. Dette er én av flere metoder jeg opplevde at ble brukt mot meg i saken min.

Til tross for at forsvarsminister Frank Bakke-Jensen tidligere har avvist at det er noe galt med erstatningsordningene, har han likevel satt ned et utvalg som jobber med dette. Jeg vil personlig anbefale dem å øke erstatningsnivået for fremtidig inntektstap for yrkesskadeerstatninger betraktelig, og i tillegg innføre sanksjoner mot advokater og forsikringsselskaper som forsøker å utnytte uredelige metoder for å holde skadelidte og erstatningsnivået nede.

I tillegg kan Regjeringen sette krav til hvilke beviser som er tilstrekkelig i erstatningssakene. På den måten slipper man kanskje å legge frem fire lege- og spesialisterklæringer som bevis.


Å bli møtt med respekt

For mitt vedkommende sitter det langt inne å ta på uniformen med stolthet og finne tillit til staten. Det er heller ikke motiverende å vite at andre ville fått mange av de samme utfordringene som meg med samme skade i dag.

Jeg har enorm respekt for dem som gjør en hederlig jobb i alle sammenhenger, da skulle det bare mangle at de ble møtt med forståelse og respekt når de mest trenger oss.

Etter min mening må man derfor få på plass en erstatningsordning som er realistisk i forhold til det tapet de lider, og i tillegg et vern mot uredelige aktører i bransjen. Det gjelder ikke bare veteraner.

  • Følg og delta i debatten hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Debatt
  2. Forsvaret