Debatt

Kan ikke «det politisk ukorrekte og støtende» komme til uttrykk på en anstendig måte? | Kjell Magne Bondevik

  • Kjell Magne Bondevik
    Kjell Magne Bondevik
    tidligere statsminister og utenriksminister (KrF)
Hvis debatten bare tar form av høylytte skjellsord og mistenkeliggjøring, vil mange trekke seg unna et offentlig ordskifte, advarer Kjell Magne Bondevik (KrF) i sitt svar til Hadia Tajik (Ap).

Det handler om grunnleggende respekt.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.
Hvis debatten bare tar form av høylytte skjellsord og mistenkeliggjøring, vil mange trekke seg unna et offentlig ordskifte, advarer Kjell Magne Bondevik.

Jeg leser Hadia Tajiks søndagsartikler i Aftenposten med stor interesse. Ofte er jeg enig med henne. Men i hennes innlegg søndag 25. mars synes jeg at hun skaper en kunstig motsetning mellom anstendighet og ytringsfrihet.

På bakgrunn av debatten som fulgte Sylvi Listhaugs berømte Facebook-innlegg, skriver Tajik: «Flere har bedt om en mer anstendig politisk debatt. Det vil jeg advare mot». Det er det ingen grunn til å advare mot, tvert imot!

Ytringsfrihet og anstendighet

Tajik skaper nemlig en kunstig motsetning mellom anstendighet og ytringsfrihet i den offentlige debatt. Det er en misforståelse.

Ytingsfrihetens hovedpoeng er å sikre at de ulike meninger skal komme frem. Det betyr selvsagt, som Tajik skriver, at også «det politisk ukorrekte og støtende» skal kunne komme til uttrykk.

Denne mye omdiskutert posten på Listhaugs Facebook– side endte med at Sylvi Listhaug trakk seg som justisminister.

Men hvorfor kan ikke det skje på en anstendig måte? Det leder selvsagt frem til spørsmålet om hva vi mener med «anstendighet». De fleste definisjoner av dette begrepet vil inkludere ord som «respektabel», «sømmelig», «ordentlig» og lignende.

Det er både mulig og riktig å føre debatten på dette grunnlag. Dette er ingen hindring for «nye, frimodige tanker og ytringer», som Tajik synes å mene. Det er ikke bare å invitere til «det konforme og regulerte». En anstendig debatt kan være både tøff og utfordrende. Men det handler om en grunnleggende respekt for andres mening.

Les også

Vi har fått den dummeste formen for populisme, skriver Bjørn Stærk. Han har en fortid som høyrepopulistisk blogger.

Vulgarisering av debatten

Demokrati forutsetter en opplyst debatt. Hvis debatten bare tar form av høylytte skjellsord og mistenkeliggjøring, bidrar den ikke til opplysning og meningsfylt debatt, men til en vulgarisering som gjør at mange vil trekke seg unna et offentlig ordskifte. Det kan faktisk være en trussel mot demokratiet. Det er god grunn til å advare mot en slik utvikling.

Jeg er enig med Tajik i at Listhaugs innlegg nørte opp under en «usann og farlig konspirasjonsteori». Men det var ikke den eneste grunn til å reagere på det hun skrev. Hvis diskusjonen i etterkant kan føre til en mer «anstendig debatt», vil det være et gode for det offentlige ordskifte og for demokratiet.

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Verdidebatt
  2. Ytringsfrihet
  3. Sylvi Listhaug
  4. Sosiale medier