Debatt

Cannabis, bilkjøring og perspektiv

Det er korrekt at bilkjøring og cannabisbruk er trafikkfarlig, men ikke så farlig som promillekjøring.

 • Ole Røgeberg
  Seniorforsker, Frischsenteret.

Cannabis er trafikkfarlig, skriver blant andre fem medlemmer av «referansegruppen for vegtrafikklovens faste grenser» i etinnlegg i Aftenposten 21 juli.

Trivialiserer

De føler at mitt innleggfra 10 juli trivialiserer trafikkfaren fra cannabis, og skriver «Gjennom vår kjennskap til forskningen på området, vil vi presisere at Røgebergs påstand ikke har støtte i den vitenskapelige litteraturen.» Her kan jeg være til hjelp: Aftenpostens nettversjonav innlegget inneholder — nå som før - lenker til konkrete fagartikler som underbygger det jeg skrev.

«Ufarlige medisiner»

Fagartikkelenfra i fjor som sammenstiller flere titalls studier og finner at de som har kjører etter å ha røyket har en risikoøkning på nivå med folk på «ufarlige medisiner» burde videre være kjent for gruppen, da gruppens leder Jørg Mørland takkes for hjelp i etterordet.

Bilkjøring

Gruppen skriver at «Flere hundre studier viser at ferdigheter som er av avgjørende betydning for sikker kjøring vil svekkes etter cannabisrøyking.» Dette stemmer: Folk blir ufokuserte, reagerer tregere osv. Men for å si hva dette betyr i praksis trengs forskning på faktisk trafikk.

Rusdose

Gruppen vil unngå at folk får«inntrykk av at lovgivningen i denne sammenhengen ikke er fattet på et vitenskapelig veldokumentert grunnlag.» Men i sitt forarbeid til loven (pdf-dokument) (kapittel 4.4) skriver gruppen at grenseverdien for ulike stoffer skal settes til 1/5 av en «rusdose», rett og slett fordi promillegrensen for alkohol er på 1/5 av alkoholens rusdose. Det er slik sett ikke noen tanke om at lik risiko skal behandles likt.

Trafikkfarlig

Det burde være unødvendig å si: Å kjøre under påvirkning av cannabis er trafikkfarlig. Men det burde også være mulig å innrømme, at med de dosene og den kjøringen vi faktisk har, så er en som røyker og kjører en klart mindre trafikkfare enn en som drikker, som igjen er en klart mindre fare enn en som gjør begge deler samtidig.

Les mer om

 1. Debatt

Relevante artikler

 1. DEBATT

  Brasils barneprostitusjon | Fagfilosof Anders Solli Sal og barnerettsforkjemper Mats Liland

 2. DEBATT

  Natalie har fått jødestjernen tegnet med sprittusj på ytterdøren sin 15 ganger. Hun er redd. | Monica Csango

 3. DEBATT

  Uthengt i det «kunstneriske frisinnets» navn

 4. DEBATT

  Hva vil vi bruke kunstig intelligens til?

 5. DEBATT

  Ytre høyre skriker høyere og høyere i sine ekkokamre. Men de vinner ikke.

 6. DEBATT

  Vi vil gjøre gode valg for Norge