Debatt

Du er ikke blitt sensurert, Sylvi Listhaug. Du er blitt motsagt. | Anne Ingeborg Finsaas Reiestad

  • Anne Ingeborg Finsaas Reiestad
    jurist
Det som har skjedd, eller var på vei til å skje med Sylvi Listhaug, er et eksempel på noe vi kaller «parlamentarisme», skriver Anne Ingeborg Finsaas Reiestad.

Du som er så opptatt av ytringsfrihet, burde i grunnen feire.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.
Det som har skjedd, eller var på vei til å skje med Sylvi Listhaug, er et eksempel på noe vi kaller «parlamentarisme», skriver Anne Ingeborg Finsaas Reiestad.

Tirsdag kom justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) Stortinget i forkjøpet og la ut en melding på Facebook om at hun frivillig trekker seg som minister.

«Jeg har opplevd dette som en ren heksejakt», skrev hun. Listhaug mener at opposisjonens hensikt har vært å kneble ytringsfriheten.

Kjære Sylvi. La oss snakke litt om ytringsfrihet.

I Grunnloven § 100 slås det fast at «Ytringsfrihet bør finne sted», og videre at «Ingen kan holdes rettslig ansvarlig for å ha meddelt eller mottatt opplysninger, ideer og budskap». (Med visse unntak, som vi ikke trenger å gå nærmere inn på her.)

En av hovedbegrunnelsene for ytringsfriheten er det vi kaller «sannhetsprinsippet», som innebærer at sannheten nås gjennom meningsutveksling og diskusjon, der påstander konfronteres med andre meninger.

Gjennom slik meningsbrytning drives samfunnet fremover.

Etter mye kritikk slettet justisminister Sylvi Listhaug (Frp) dette innlegget på Facebook.

Dette prinsippet henger nært sammen med andre bærende hensyn bak ytringsfriheten, for eksempel at åpenhet og offentlig debatt er et grunnlag for kontroll med offentlig makt og dermed en forutsetning for et fungerende demokrati.

Du er ikke blitt holdt rettslig ansvarlig for dine ytringer, Sylvi. Du er ikke blitt sensurert, arrestert, fengslet eller hindret i å ytre deg på noe annet vis.

Du er blitt motsagt. Kritisert. Folk som reagerer på dine ytringer, har tatt til motmæle. For de har også ytringsfrihet, ikke sant?

Det har vært en meningsutveksling.

Les også

Aftenpodden-ekstrapodkast: Listhaug, «barnehage», ytringsfrihet og Solberg

Ytringsfriheten din er ikke blitt kneblet, Sylvi, den har tvert imot hatt gode kår og ledet til en bred offentlig meningsutveksling. Det er jo helt i tråd med sannhetsprinsippet, helt i tråd med ytringsfrihetens formål!

Du som er så opptatt av ytringsfrihet, burde i grunnen feire.

Det som har skjedd, eller var på vei til å skje med deg, er et eksempel på noe vi kaller «parlamentarisme». Det står det også om i Grunnloven. Vi kan snakke mer om det en annen gang.

Jeg er glad vi tok denne praten, Sylvi. Lik og del.

Delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Sylvi Listhaug
  2. Ytringsfrihet