Debatt

Vil afghanske kvinner ha fred med Taliban? | Sonia Ahmadi

  • Sonia Ahmadi
    Sonia Ahmadi
    Forskningsrådgiver, Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU

Afghanske kvinner i kø utenfor et valglokale i Kabul, Afghanistan 28. september, til tross for trusler om vold fra Talibans soldater. Foto: Rahmat Gul / AP

Afghanistan er uten tvil det verste landet for kvinner å være i.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Under Taliban fikk ikke afghanske kvinner lov til å ta utdanning, jobbe eller være i offentligheten uten en mannlig medfølger. USAs intervensjon og Talibans kollaps i 2001, førte til at kvinner i de store byene fikk tilbake noen av sine rettigheter.

Nå, etter 18 års kamp mot terror, ønsker Trump å trekke sine soldater ut av Afghanistan. Dette gjøres gjennom fredsforhandlinger mellom USA og Taliban, samt eventuelt Taliban og den afghanske regjeringen. Taliban nekter å forhandle med regjeringen, og beskriver dem som USAs nikkedukker. Taliban ønsker å endre landets grunnlov og gjøre den «mer forenlig med koranen», ifølge Aftenposten 26. august. De har så langt ikke kommet med noen spesifikke eksempler på hvordan de vil gjøre dette.

Hvilken del av grunnloven skal endres?

Afghanistan har hatt Islam som sin offisielle religion i årevis, og over 99 prosent av afghanere er muslimer. Så hvilken del av grunnloven er det som skal endres for å gjøre den forenlig med Islam? Ser det ikke ut som om fredsforhandlingen er en kamp for makt og ikke en avtale for fred? Kommer Taliban til å akseptere kvinnerettigheter og den posisjonen de har i det moderne samfunnet, etter en eventuell fredsavtale?

Dessuten er det ikke snakk om å styrke demokratiske verdier eller kvinnerettigheter i Afghanistan, i fredsforhandlingen mellom USA og Taliban. Som afghansk kvinne som selv har opplevd livet under Taliban, bekymrer dette meg. I fredsprosessen må det kreves at kvinnerettigheter tas på alvor og demokratiske verdier ivaretas. Ellers blir spørsmålet: Vil afghanske kvinner ha fred med Taliban på bekostning av sine rettigheter?

Les mer om

  1. Taliban
  2. Afghanistan
  3. Rettigheter
  4. USA