Ole Bulls hjem Lysøen forfaller | Arve Tellefsen

Jeg håper at Kulturdepartementet vil sørge for at denne helt spesielle eiendommen blir tatt vare på!

Ole Bulls sommervilla på Lysøen i Os kommune i Hordaland ble bygget i årene 1872–73.
Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Ole Bull er en av de viktigste personene i norsk kulturhistorie, så hans minne fortjener å bli tatt vare på.

Mer enn en fiolinist

Han ble en verdensberømt fiolinist, men han gjorde uendelig mer enn å spille fort på fiolin. Det viktigste var at han startet det første norske teater (Det norske Theater) etter at vi ble fri fra Danmark. Det var uhyre viktig. Norge hadde vært under dansk styre i 400 år da Ole Bull ble født i 1810. Det hadde resultert i at teatrene stort sett var danske. Ole Bull ville tilbake til det norske. Han startet det første norske teater i sin hjemby Bergen for sine egne penger.

Ole Bull.

Det var uhyre viktig for vår nasjon, og det alene burde ha brakt ham på sokkel mellom Ibsen og Bjørnson utenfor Nationaltheatret. Han ansatte en ung forfatter som skribent og instruktør ved teateret. Det var 23 år gamle Henrik Ibsen, som på dette tidspunkt var i store vanskeligheter. Ibsen hadde stor økonomisk gjeld, og han var visstnok nær ved å havne i fengsel. Så det var en lykke for den unge Ibsen å få sjansen ved Ole Bulls teater. Han var ganske uerfaren når det gjaldt teater og fikk derfor en studiereise til Tyskland og Danmark for å lære seg mer om teater. Denne studiereisen var uhyre viktig for den unge Ibsen og hans senere forfatterskap.

Under sine seks år ved Ole Bulls norske teater skrev Ibsen noen av sine tidlige verk. Ti år senere kom storverket Peer Gynt. Det forundrer meg at ingen kobler Ibsens Peer Gynt-skikkelse til Ole Bull. Likheten er slående. Ole Bull var en sammensatt person, opptatt av det norske, men samtidig likte han seg best i utlandet. Likt Peer Gynt, som på spørsmål om han er norsk, svarer «Af fødsel, ja! Men verdensborger af gemyt».

Likheter med Peer Gynt

Peer Gynt var egoist og stormannsgal, og det kan man godt si om Ole Bull også. (Han gikk blant annet under egen fane i 17. mai-toget). Ole Bull forlot sin franske kone, Peer Gynt forlot sin Solveig. Ole Bull var i Egypt (klatret til toppen av Kheopspyramiden og spilte Seterjentens Søndag). Peer Gynt var også i Egypt (konverserte med Sfinksen). Ole Bull grunnla en norsk koloni i Amerika og oppkalte den etter seg selv, Oleana. (Det endte med en dundrende fiasko og Ole Bull ble gjort til latter hjemme i Norge.) Peer Gynt ville også lage en norsk stat oppkalt etter seg selv, Gyntiana.

Jeg er klar over at Ibsen selv sa at han hadde hentet inspirasjon fra sin egen familie til rollefigurene i Peer Gynt. Men var de i Egypt? Eller i Amerika? Hadde de planer om å lage en norsk stat og oppkalle den etter seg selv?
Jeg skjønner godt at Ibsen var forsiktig med å gjøre narr av den mannen som hadde hjulpet ham i en avgjørende fase i sitt liv.

Hjalp Ibsen, Bjørnson og Grieg

Etter at Ibsen sluttet ved teateret i Bergen, måtte Ole Bull finne en annen til å overta styringen av teateret. Igjen fant han en ung forfatter og ansatte han som teaterets direktør. Det var Bjørnstjerne Bjørnson.

Slik ble begge de to dikterne som vokter inngangen til Nationaltheatret, oppdaget og hjulpet av Ole Bull. Jeg kan legge til at Edvard Grieg også ble oppdaget og hjulpet frem av Ole Bull.

Norge opplevde en formidabel kulturell oppblomstring på 1800-tallet. Kunstnere innenfor alle kategorier satte virkelig fart på norsk kulturliv. Og Ole Bull har mye av æren for dette. Peer Gynt sier et sted: «Tenke det; ønske det; ville det med; – men gjøre det! Nei, det skjønner jeg ikke». Men her skiller Ole Bull lag med Peer Gynt. Han gjorde det! Han startet det første norske teateret, og han var en inspirasjon for alle unge kunstnere.

Kong Olav og daværende kronprinsesse Sonja besøker Lysøen, Ole Bulls hjem i mai 1974.

Ole Bull døde 17. august 1880, og hans begravelse i Bergen var den største i norsk historie. Edvard Grieg sa i sin tale: «Fordi du ble en heder for vort land som ingen anden, – fordi du hævede vort folk med dig op mot kunstens lyse høyder som ingen anden, – fordi du var en banebryter for vor unge nationale musik, en trofast, varmhjertet, og alle hjerter erobrende, som ingen anden, – fordi du har nedlagt et frø som skal spire i fremtiden og som kommende slægter skal velsigne dig for, – med tusinde og atter tusende tak for alt dette, lægger jeg i den norske tonekunsts navn denne laurbærkrans på din kiste».

Jeg håper at den norske stat sørger for at det blir bevilget de nødvendige midler til å holde Lysøen ved like. Ole Bull fortjener det.