Oslos innbyggere skal få et nytt og bedre sykehustilbud. Og det er på høy tid. | Bent Høie

  • Bent Høie
Det er jeg som har vedtatt målbildet for Oslos fremtidige sykehustilbud, skriver helseminister Bent Høie (bildet).

Det er ikke statlige helseplanleggere som har bestemt at Oslos innbyggere skal få et nytt sykehustilbud. Det er jeg.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I et debattinnlegg i Aftenposten skriver stortingsrepresentant Michael Tetzschner om statlige helseplanleggere som bruker sin innflytelse til å endre sykehustilbudet i hovedstaden.

Men det er jeg som har vedtatt målbildet for Oslos fremtidige sykehustilbud.

Jeg har ikke gjort det på egne vegne, og jeg har ikke gjort det alene.

Les også

Les også: Ullevål sykehus er vedtatt nedlagt

Lang prosess

Det var en lang prosess før dette skjedde i 2016.

Et samlet styre i Helse Sør-Øst, inkludert ansattes representanter, gikk inn for en løsning med nytt sykehus på Aker, et samlet regionsykehus på Gaustad, ny sikkerhetsavdeling og at kreftsykehuset på Radiumhospitalet skulle beholdes og utvikles.

Oslo kommune har hele tiden vært sterkt involvert, og bystyret med støtte fra Oslo Høyre har sluttet seg til denne løsningen. Brukerrepresentantene i styret støtter disse planene.

Det blir et bedre tilbud til hovedstadens pasienter. Det er de som har betalt prisen for alle forsinkelsene i prosessen med å bygge opp et nytt og bedre sykehustilbud.

Elendig forfatning

Før 2016 var vi i en situasjon der klinikkbygget på Radiumhospitalet var i elendig forfatning, ny storbylegevakt var i det blå, sikkerhetsavdelingen var i dårlig forfatning og vi måtte bruke store beløp på midlertidige tiltak på Ullevål.

Alt dette er det nå konkrete planer for. Lånesøknad for nytt akuttsykehus på Aker og et felles regionsykehus på Gaustad er sendt regjeringen. Når regjeringen fremmer statsbudsjettet som inneholder bevilgningen til lånesøknaden, får Stortinget dette spørsmålet på bordet.

Øverste myndighet

Det er Stortinget som har vedtatt hvordan vi skal styre sykehusene våre. Stortinget har bestemt at helseministeren er øverste myndighet som skal fatte beslutninger i store saker som bygging av nye sykehus og endring i sykehusstruktur.

Sykehusene og de regionale helseforetakene har ansvar for å planlegge sykehustilbudet slik at befolkningen får forsvarlig behandling. Dette ansvaret inkluderer planlegging av fremtidens sykehustilbud.

Vi har kompetanse på mye, både i departementet og på Stortinget, men vi er ikke eksperter på å utrede, planlegge og bygge sykehus. Det er det helseregionene og sykehusene som er. Det betyr ikke at planleggingen skjer uten politisk styring.

Bygger opp moderne sykehus

Tetzschner skriver at vi legger ned. Det stemmer. Vi skal legge ned et gammelt sykehus der pasienter ligger på seksmannsrom med toalett på gangen.

Vi skal legge ned et gammelt sykehus der det er det er tungvint for flinke fagfolk å gjøre jobben sin.

Tetzschner skriver ikke at vi skal bygge opp. Men det skal vi også gjøre.

Vi skal bygge opp moderne sykehus der pasientene får privatliv og toalett på rommet. Vi skal bygge opp moderne sykehus som gjør det lettere for flinke fagfolk å gjøre jobben sin.

Det er ikke noe statlige helseplanleggere har bestemt. Det er noe jeg har bestemt. Og jeg har bestemt det slik Stortinget har bestemt at det skal gjøres.

Oslos innbyggere skal få et nytt og bedre sykehustilbud. Og det er på høy tid, Michael Tetzschner.