Debatt

Vi kan ikke kjøre med håndbrekket på. Da stopper vi helt. | Hilde Merete Aasheim

 • Hilde Merete Aasheim
  Hilde Merete Aasheim
  konsernsjef, Hydro
Det er nå viktigere enn noen gang at regjeringen viser handlekraft og sikrer stabile og konkurransedyktige rammevilkår for fastlandsindustrien, skriver Hydros konsernsjef Hilde Merete Aasheim (bildet).

Det er særlig på fire områder myndighetene kan bidra med målrettede tiltak som vil medvirke til å bygge en grønn bro mellom pandemi og økonomi.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Covid-19-pandemien gjør at de fleste eksportrettede bedrifter opplever dramatiske inntektsfall. Regjeringen har kastet ut økonomiske redningsbøyer til bransjer som har møtt veggen. Samtidig ser vi i industrien at det nå forberedes viktige beslutninger, både i Norge og i EU, som vil avgjøre skjebnen til mange fremtidsrettede hjørnesteinsbedrifter og lokalsamfunn i Norge.

Derfor er det nå viktigere enn noen gang at regjeringen viser handlekraft og sikrer stabile og konkurransedyktige rammevilkår for fastlandsindustrien.

Det kjempes en kamp mot de økonomiske tyngdelovene, og Hydro er intet unntak: Aluminiumsmarkedene har kollapset. Kunstig åndedrett gis til våre handelspartnere og bidrar til at overproduksjon tårner seg opp. Det vil kaste lange skygger inn i årene som kommer.

Les også

Regjeringen bruker 27 milliarder kroner - får hard kritikk

Vår fornybarbaserte fastlandsindustri er en del av løsningen på de globale klimautfordringene og danner grunnlag for tusenvis av arbeidsplasser og betydelig verdiskaping fra eksportinntekter, skatter og avgifter, innovasjon og teknologiutvikling.

Vi må derfor sikre at vi sammen holder hjulene i gang.

Kraftforedlende industri var avgjørende for å bygge landet i forrige århundre.

Denne historien kan vi gjenta når vi nå skal bygge lavkarbonsamfunnet og etablere en sirkulær økonomi. Vi bør ikke tillate at vår grønnere aluminiumsproduksjon visner, mens asiatisk kullkraftbasert aluminium blomstrer. Andre deler av norsk kraftforedlende industri står i tilsvarende bærekraftsdilemmaer.

Bro mellom pandemi og økonomi

For å komme oss gjennom og ut av krisen kreves tiltak for å komme raskest mulig over den økonomiske bølgedalen.

For fastlandsindustrien er det er særlig på fire områder myndighetene kan bidra med målrettede tiltak som vil medvirke til å bygge en grønn bro mellom pandemi og økonomi:

• Statnett må avstå fra den planlagte tarifføkningen for de mest kraftintensive delene av norsk industri og isteden reversere de siste års kraftige økninger slik at vi er mer på linje med våre konkurrenter

• Norske myndigheter må ta en aktiv rolle overfor EU for å sikre at regelverket for CO2-kompensasjon faktisk tar hensyn til Norge og norsk industri og samtidig signalisere allerede nå at Norge vil utnytte handlingsrommet fullt ut i den kommende tiårsperioden

• Støtten til etterutdanning, kompetanseheving og innovasjonsprosjekter må økes kraftig, slik at bedriftene kan bevare kompetanse, ruste seg for fremtiden og samtidig redusere pågangen på velferdsordningene

• Offentlige prosjekter, for eksempel elektrifisering av transportsektoren, som del av de motsykliske tiltakene må innrettes slik at de både fremmer nasjonalt innhold og bidrar til det grønne skiftet

Dersom fremtidsrettede arbeidsplasser går tapt til fordel for mindre klimaeffektive produsenter i andre deler av verden, vil både Norge og den globale klimakampen stå igjen som tapere.

Derfor må det gjøres mer for å trygge fastlandsindustri og å styrke Norges posisjon som fyrtårn for en grønnere fremtid.


 • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

 1. Hilde Merete Aasheim
 2. Økonomi
 3. Norge
 4. Industri
 5. Næringsliv