Blir en turvei i strandsonen dårligere av at utedoen forsvinner? | Thorleif Fluer Vikre

  • Thorleif Fluer Vikre
Det bygges lite nytt utenom reguleringsplan, men alle vedlikeholdstiltak må gjennom en tidkrevende byråkratisk kvern med fylkeskommune og fylkesmann, skriver innleggsforfatteren.

Sivilombudsmannen og andre forståsegpåere må se bak tallene på hva slags dispensasjoner som gis i Kragerøs strandsone.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Det har kommet en foreløpig rapport fra Sivilombudsmannen om dispensasjonspraksis i strandsonen. Den er kritisk til Kragerø kommunes praksis rundt forvaltningen av strandsonen. Rapporten er også lest av Fredrik Holth, dosent i juridiske fag, som i Aftenposten 6. juli konkluderer med «alvorlig systemsvikt i dispensasjonspraksis i strandsonen».

Løsningen Holth foreskriver, er å flytte avgjørelsesmyndigheten for dispensasjonssøknader fra kommunene til fylkesmannen. Dette for å bedre følge opp Stortingets intensjoner med byggeforbudet.

Ser ikke bak tallene

Er det virkelig «vill vest» i bygningsrådet i Kragerø? Min påstand er at Sivilombudsmannen og andre forståsegpåere ikke har sett bak tallene på hva slags dispensasjoner som gis. Kragerø kommune har investert mange titalls millioner i vann- og avløpsledninger i skjærgården. Dette gir bedre miljø og høyere teknisk standard på boliger og hytter.

Er det virkelig Stortingets intensjon gjennom byggeforbudet i plan- og bygningslovens paragraf 1-8 at det for hus og hytter ikke skal gis mulighet til å bygge et moderne baderom i en eldre, eksisterende bygning? Truer bedre vannkvalitet allmennhetens interesser? Blir turvei i strandsonen dårligere av at utedoen forsvinner?

Dette er en typisk dispensasjonssak i Kragerø. Andre dispensasjonssaker er ofte at man river en hytte og bygger en ny som er bedre tilpasset terrenget og trukket lenger vekk fra vannet. Skal man virkelig ikke få anledning til å fornye bygningsmasse i strandsonen?
Mener virkelig Fredrik Holth at fylkesmannen i Vestfold og Telemark skal druknes i dispensasjonssøknader for å bygge et anneks som kommuneplanen tillater, på hytta?

Les også

Boligprisene steg i andre kvartal – til dels kraftig

Reguleringsplan følges

Noe av problemet med lovteksten i paragraf 1-8 er at alt av tiltak utover fasadeendring rammes av byggeforbudet såfremt det ikke i plan er trukket opp en byggegrense.

Sivilombudsmannen skriver i sin foreløpige rapport: «For perioden 2016–2019 har Kragerø kommune truffet rundt 600 dispensasjonsvedtak i strandsonen, hvorav om lag 75 prosent av vedtakene er innvilgelser.» Den godkjente kommuneplanen har bestemmelser som klart gir uttrykk for hva som kan tillates og ikke tillates. Dette må selvsagt sees i sammenheng og ikke isolert i vedtakene, slik sivilombudsmannen i sin rapport beskriver.

Setter man resultatet av 600 dispensasjonssaker og 75 prosent innvilgelser opp mot hva som er bygget i perioden 2016–2019, skulle dette være dramatiske tall. Antall boliger i strandsonen i Kragerø har i perioden økt fra 1145 til 1157. Antall fritidsboliger har økt fra 2251 til 2270. Det vil være min påstand at dette i stor grad har skjedd etter reguleringsplan.

Det bygges lite nytt utenom reguleringsplan, men alle vedlikeholdstiltak må gjennom en tidkrevende byråkratisk kvern med fylkeskommune og fylkesmann for å ende opp som store dispensasjonstall i SSB og Kostra-rapporteringen.

Velkommen til virkeligheten i strandsonepolitikken!

Les også

Sivilombudsmannen mener det er for lett å bygge i strandsonen

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter