Debatt

Regjeringen åpner barnehager under usikre epidemiologiske forhold. Det er ikke det klokeste valget. | Bjørg Marit Andersen

 • Bjørg Marit Andersen
  Bjørg Marit Andersen
  Professor dr. med., eldre person og bestemor
Barnehagene åpner mandag 20. april etter å ha vært stengt i en måned.

Koronasmitte handler ikke om barn som «prøvekaniner».

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Barn er ikke «prøvekaniner» for koronavirus, jamfør kronikk av leger og foreldre i Aftenposten 17. april. Tvert imot, barn tåler den ene luftveisinfeksjonen, ørebetennelsen og magesjauen etter den andre, som vist i forskning på Oslo-barnehager (se referansene 1–4 under innlegget).

Barnehageinfeksjoner kjenner foreldre og besteforeldre godt, med mye snørr og tårer og henting av syke barn i barnehagen. Mange foreldre og besteforeldre blir selv smittet og syke.

Det er en grunn til at barn holdes borte fra eldre slektninger i denne koronatiden, og vi skal fortsette med det. Å åpne barnehager under det som er usikre epidemiologiske forhold, er ikke det klokeste valget regjeringen gjør.

Symptomløse smittebærere

Statistikk viser at det ikke er barn i alderen null til ni år som oftest blir syke av koronaviruset.

Kronikkforfatterne tar usammenlignbare forhold ved andre land til inntekt for trygge smitteforhold i barnehager. Noe går på personlig melding som i Sverige, Island tester aktivt og har få smittede, og Finland har testet få, var tidlig ute med importtiltak, samt åpnet skolen for kritiske samfunnsfunksjoner og sårbare og noen frivillige.

Endepunktet er fremdeles ukjent for alle.

Bjørg Marit Andersen er professor dr. med.

Barn i familier og nære settinger blir smittet like ofte som voksne, men minst ett av tre barn kan være symptomfrie. Blant 2143 barn med koronavirus i Kina, var 4,4 prosent symptomløse og 51 prosent hadde milde symptomer. Bare 7 prosent av barna under 11 år hadde alvorlig til kritisk forløp (98/1393).

Også voksne har symptomløs smittetilstand, dette gjelder opptil halvparten av eldre i sykehjem. Helsepersonell kan være symptomløse smittebærere, noe som nylig ble påvist hos 8 prosent av 9282 amerikanske helsearbeidere smittet med covid-19.

Sykehjem med dårlig smittevern

Koronasmitten er blitt en alvorlig epidemi blant eldre i helseinstitusjoner utenom sykehus i Norge. Blant 6992 av dem som har testet positivt, er 965 personer 70 år eller eldre.

I skrivende stund er det registrert 118 dødsfall blant koronapositive eldre over 67 år, det vil si en dødsrate på bortimot 12 prosent. Fremdeles dør minst syv personer pr. dag, og dette skjer stort sett utenfor sykehus.

Bjørg Marit Andersens varsel om et «katastrofalt resultat» for barn er feil, mente leger og foreldre i en felles kronikk i Aftenposten. Fra øverst til venstre: Henrik Vogt, lege, phd og forsker ved Senter for medisinsk etikk, UiO. Anders Danielsen Lie, allmennlege. Andreas Pahle, spesialist i allmennmedisin. Kari Stidal Øystese, lege og tidligere smittevernoverlege i Bergen. Og Wasim Zahid, lege, phd og spesialist i indremedisin og hjertesykdommer.

Eldre koronasyke pasienter ble fra ca. 24. mars i Norge skjøvet ut av sykehusene, til sykehjem og til meget dårlige smittevernforhold, landet rundt. Da sprer smitten seg som ild i tørt gress.

Helsemyndighetene har definert koronavirus hos eldre etter kost-, nytte- og alvorlighetsfaktoren til en sykehjemsinfeksjon som man skal dø av «i sin egen seng». De kan dessuten utsette mange helsearbeidere for smitte. Er dette riktig?

Betydelig risiko for befolkningen

Det som er «katastrofalt» ved gjenåpning av barnehager, er at en lite smittekontrollerbar aldersgruppe «slippes løs», samtidig som det mangler smittevernberedskap, kunnskap, smittevernutstyr, testing og oppsporing, samt isolasjon av syke og smittede.

Imens øker antall nysmitte og smitte blant helsepersonell. Testresultater viser mange «ukjente» tilfeller, aldersgrupper og ukjente (39) dødsfall.

The European Centre for Disease Prevention and Control anbefaler at alle land innfører munnbind, noe som indikerer luftsmitte. Folkehelseinstituttet mener smittevernutstyr bare skal brukes innen to meter fra koronasmittet person, selv om viruset i flere studier er påvist i luften minst fire meter fra pasienter.

Samlet sett utgjør disse momentene en betydelig risiko for befolkningen, særlig for de eldre.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Referanser:

 1. Nordlie A-L, Andersen BM. Barn i barnehager, infeksjoner og bruk av antibiotika. Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 2707–2710.
 2. Nordlie AM, Andersen BM. Foreldres syn på bruk av antibiotika hos barn Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 2229–2231.
 3. Nordlie AM, Andersen BM. Foreldres syn på legens rolle med hensyn til antibiotikabruk hos barn. Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 2240–2241.
 4. Nordli AL, Andersen BM. Endringer i antibiotikaforbruk hos barnehagebarn i Oslo. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 2924–2926.
 5. Bi Q, Wu Y, Mei S et al. Epidemiology and transmission of COVID-19 in Shenzhen China. Analysis of 391 cases and 1,286 of their close contacts. medRxiv; 2020, 3. Mars.
 6. Sadetsky S, «Silent spreaders»; almost a third of infected kids under 9 are asymptomatic. The Times of Israel, 10. april, 2020.
 7. Dong Y, Mo X, Hu Y et al. Epidemiological characteristics of 2143 pediatric patients with 2019 koronavirus disease in China. Pediatrics 2020; doi: 10.1542
 8. Song J-Y, Yun J-G, Noh, JY, et al. Covid-19 in South Korea- Challengers of subclinical manifestations. N Engl Med 2020; April 6.
 9. Kimball A et al. Asymptomatic and pre-symptomatic SARS-COV-2 infections in residents of long-term care skilled nursing facility King Country, Washington, March 2020. MMWR 2020;69: April 3.
 10. Burrer SL, et al. Characteristics of health care personell with COVID-19- United States, February 12-April 9, 2020. MMWR; 69: April 14.
 11. Andersen BM. Feil smittevernråd fra Folkehelseinstituttet medfører økt smitte. Dagbladet 16. april, 2020.
 12. Santarpia JL, Rivera DN, Herrer et al. Transmission potential of SARS COV-2- in viral shedding observed at the University of Nebraska Medical Center – MedRxiv 2020;13 april
 13. Guo Z-D, Wang Z-Y, Zhang S-F. Aerosol and surface distribution of severe respiratory syndrome koronavirus 2 in hospital wards, Wuhan, China, 2020. Centers for Disease Control and Prevention 2020; 26: number 7
 14. Morawska L, Cao J. Airborne transmission of sars-cov-2: The world should face the reality. Environment International 2020;10. April.

Les mer om

 1. Koronaviruset
 2. Koronaviruset
 3. Barn
 4. Folkehelseinstituttet
 5. Barnehage
 6. Munnbind