Feilaktig om integrering | Vibeche Holte

  • Vibeche Holte
    Vibeche Holte
    leder av Interesseorganisasjonen for kommunal voksenopplæring og rektor i voksenopplæringen
Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V) sammen med Abid Raja (V) før presentasjonen av at regjeringen trapper opp arbeidet mot diskriminering og hat mot muslimer.

Kjell Erik Eilertsens fremstilling skaper fordommer og fiendebilder.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Tidligere journalist Kjell Erik Eilertsen skriver i en kronikk i Aftenposten 7. november at «integreringen fra muslimske land går dårlig». Eilertsen ser ut til å mene at flyktninger fra muslimske land har lav sysselsettingsgrad fordi de kommer fra muslimske land.

Kronikken har en sterk slagside og kan ikke stå uimotsagt.

Alle som jobber med integrering, vet at det er utdanning og medbrakt kompetanse som er den avgjørende faktoren for å komme i arbeid. Landene som Eilertsen lister opp som bunnkandidater, er medlemmer av organisasjonen for islamsk samarbeid (OIC). Men Eilertsen «glemmer» å nevne at de også er fattige land i den tredje verden, uten velfungerende skolesystem.

Les også

Kronikk av Abid Raja: Kjære statsminister, dette aksepterer jeg ikke. Nok er nok. Det stinker av Frps retorikk.

Flyktningene i Norge kommer ofte fra Eritrea, Syria, Somalia og Afghanistan. Det er land som er preget av krig og konflikt, og der infrastrukturen er brutt sammen.

Når vi dessuten vet at afrikanske og asiatiske språk rent språkmessig står lengst unna norsk, og at de som har disse språkene som morsmål derfor har vanskeligere for å lære norsk, blir det helt feil å forklare manglende tilknytning til arbeidslivet med flyktningens muslimske bakgrunn.

Muslimer er ikke mindre opptatt av å få arbeid enn andre flyktninger!

Les også

Kronikk av Maria Amelie og Nicolai Strøm-Olsen: Vi trenger en gründerdugnad for integrering!

Myndighetene gjør mye for å utdanne og kvalifisere flyktninger fra den tredje verden. Introduksjonsprogrammet for flyktninger kan nå bestå av både grunnskole og videregående skole, og det lages løp som skal føre deltagerne hurtigere gjennom opplæringen og ut i arbeid. Alt dette er kostbart og det tar tid.

Det er viktig for oss som jobber med integrering at fakta presenteres på en redelig og riktig måte, ikke slik Eilertsen gjør. Hans fremstilling skaper fordommer og fiendebilder.

Delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter