Debatt

Ny jernbanetunnel gjennom Oslo må bygges nå | Ola Elvestuen, Solveig Schytz og Jon Gunnes

 • Ola Elvestuen
  Stortingsrepresentant (V), Oslo
 • Solveig Schytz
  Stortingsrepresentant (V), Viken
 • Jon Gunnes
  Stortingsrepresentant (V), Trøndelag
Siden 2013 har den borgerlige regjeringen sørget for at antall reisende med jernbane har økt med 20 prosent. Men vi vil mer, skriver innleggsforfatterne.

Opposisjonen ønsker å lappe på noe gammelt, fremfor å satse for fremtiden.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Ap, SV og Sp har brukt sommerferien og egne penger på å spa frem gammelt nytt. I Aftenposten 1. august går de tre opposisjonskameratene ut og sår tvil om behovet for ny jernbanetunnel gjennom Oslo.

Deres løsning er å lappe på et gammelt, overbelastet jernbanenettverk. Opposisjonen kunne brukt pengene sine på noe annet. Denne ideen er allerede testet og skrotet. Det er ingen tvil: Norge trenger en ny jernbanetunnel gjennom Oslo.

Nødvendig og fremtidsrettet prosjekt

Opposisjonspartiene Ap, SV og Sp viser med sitt utspill at om de kommer i regjering, vil de sette bremsene på i jernbanesatsingen den borgerlige regjeringen har satt full fart på. Det er jo greit å vite ett år før valget.

Opposisjonen ønsker å lappe på noe gammelt, fremfor å satse for fremtiden.

Ny jernbanetunnel gjennom Oslo er et nødvendig og fremtidsrettet prosjekt. Dette handler om en investering som gjør at jernbanen blir vinneren både for person- og godstransport i årene som kommer. Det er en investering for de neste 75–100 årene.

Les også

Den viktigste jernbanetunnelen bygges helt til sist

Nå har vi diskutert nok

Løsninger har vært utredet, testet, diskutert og planlagt i årevis. Over 100 utredninger er det blitt. Venstre er ikke i tvil: Nå har vi diskutert nok. Ny jernbanetunnel må gjennomføres nå.

Det er på høy tid, og helt nødvendig, å bygge ny jernbanetunnel gjennom Oslo. Dette handler ikke først og fremst om lokaltrafikken i og rundt Oslo.

Det handler om å sørge for at vi får flere avganger og kortere reisetid på jernbane fra by til by i Norge og mot Europa. Det handler om at mer gods skal fra lastebil til jernbane, og fraktes enda raskere og mer miljøvennlig. Det handler om å hente ut kapasiteten i InterCity-satsingen.

Både proppen og hjertet

Da må vi ha en kraftig kapasitetsøkning gjennom det som er både proppen og hjertet i Norges jernbanenettverk, nemlig jernbanetunnelen gjennom Oslo.

Venstre har store ambisjoner for jernbanen, både på kort og lang sikt. Vi vil at jernbanen skal gå enda raskere, oftere og ha enda bedre koblinger til Europa. Da nytter det ikke å legge nøkkelprosjektet ny jernbanetunnel gjennom Oslo i skuffen.

Flere skal reise med jernbane

Antall reisende med jernbane er kraftig økende. Det er vi kjempestolte over! Siden 2013 har den borgerlige regjeringen sørget for at antall reisende med jernbane har økt med 20 prosent. Det er mer enn 13 millioner flere reisende årlig, og utslippene fra veitrafikken er gått ned i alle de største byene.

Men vi vil mer. Innen få år skal vi øke fra dagens 80 til 100 millioner reisende med jernbane. Da holder det ikke å klatte på det gamle. Da må vi gjøre de nødvendige løftene, og gjøre jernbanenettverket i stand til å håndtere økningen i antall tog som kan passere gjennom Oslo på vei mot vest, sør, øst og nord – og mot utlandet.

Opposisjonen vil ikke satse

Ap, SV og Sp mener det får holde å utnytte eksisterende skinnegang bedre. De er ikke villige til å gjøre de løftene som må til.

At Sp ikke vil satse på jernbane, er godt kjent. Da Liv Signe Navarsete (Sp) var samferdselsminister uttalte hun til VG 24. juli 2012 at hun nektet å prioritere jernbane foran vei. Regjeringen hun var en del av, etterlot seg et enormt vedlikeholdsetterslep på jernbanen.

Nå ønsker de rødgrønne tydeligvis å fortsette der de slapp. Med en så kortsiktig løsning på kapasitetsproblemet i Oslotunnelen som de nå foreslår, vil satsingen på jernbanen stoppe helt opp.

Les også

Her er Oslos hemmelige togstasjon

 • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

 1. Oslotunnelen
 2. Jernbane