Kina gjør mer enn å kopiere andre | Haugli og Tepfers

  • Håkon Haugli
    Innovasjon Norge
  • Camilla AC Tepfers
    Partner inFuture og medlem i Ekspertutvalget for etter- og videreutdanning
80 prosent av Kinas 731 millioner internettbrukere anvender WeChat i snitt 66 minutter pr. dag, skriver Haugli og Tepfers.

Det er dumt å undervurdere Kina som digital supermakt.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Torbjørn Færøvik avlegger oss en visitt i et innlegg der han hevder Kinas digitale eventyr er basert på tyveri. Han mener det er underlig at vi ikke nevner det i vår kronikk.

Vi kjenner oss ikke igjen i at vårt innlegg var ukritisk til Kina (leserne kan vurdere selv), men viktigere: Det er dumt å undervurdere Kina som digital supermakt.

Ikke et eksempel å følge

Vårt poeng er slett ikke å holde frem den kinesiske samfunnsmodellen som et eksempel Europa bør følge. Ikke den amerikanske heller, for den saks skyld.

Camilla AC Tepfers, partner og medgründer, inFuture og Håkon Haugli, administrerende direktør, Innovasjon Norge.

Tvert imot. I vår kronikk peker vi blant annet på personvern og skriver at i Kina brukes data til overvåking av befolkningen. Poenget vårt er at vi i Europa må erkjenne at utviklingen skjer raskt og finne våre svar. Det samme resonnementet ligger bak EUs «Digital Europe».

Angelika Minar i Europaparlamentet sa det nylig slik: «I mange år har Europas teknologisektor hengt etter land som USA og Kina. Vi trenger en samordnet tilnærming og ambisiøse investeringer for å sikre en løsning på den kroniske mismatchen mellom økende etterspørsel og tilgjengelig tilbud i Europa».

Må følge med i timen

Kinas kopiering av vestlig teknologi er velkjent. De tre største selskapene, Baidu, Alibaba og Tencent (BAT) begynte som kloner av amerikanske selskaper som Google og eBay. Vi mener imidlertid at vi tar for lett på Kinas digitale forsprang om vi kun forstår dem som en kopieringsmaskin.

BATene har utviklet seg fra kopistadiet. I dag er f.eks. Tencents meldingsapp, WeChat, en løsning vi ikke har i Vesten – en slags kombinasjon av tjenester vi finner i en rekke ulike applikasjoner.

Med de konsekvenser det har, både i form av store mengder brukerdata og svakt personvern. 80 prosent av Kinas 731 millioner internettbrukere anvender WeChat i snitt 66 minutter pr. dag.

Landet har i tillegg det største antallet «enhjørninger» etter USA og gikk i 2014 forbi Europa som destinasjon for venturekapital. Det er en dypt forankret forestilling i Europa at Kina er en industriell kopieringsnasjon.

Det bør vi slutte med fordi konsekvensen kan være at vi ikke følger med i timen i teknologiutviklingen.