Debatt

Er det en god idé med nasjonalpark i Østmarka? Skiforeningen tviler. | Erik Eide

  • Erik Eide
    Erik Eide
    Generalsekretær i Skiforeningen
Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) i området rundt Vangen, et kjent turmål for mange i kommunene rundt Østmarka.

Formålet med nasjonalparker er å verne naturen. Det kan gå ut over friluftslivet.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Kombinasjonen av variert natur, gode muligheter for et allsidig friluftsliv og nærhet til der hvor svært mange mennesker bor, gjør Østmarka unik. Området har flotte skiløyper, sykkelmuligheter og stinett, gode fiskevann og teltplasser. Her finner vi flere serveringssteder, som Skiforeningens markastue Vangen, et populært turmål hele året.

Erik Eide er generalsekretær i Skiforeningen.

Vangen tar imot mange tusen barn på leirskole hvert år, og elevene får opplæring i enkelt, tradisjonelt friluftsliv. Tilbudet er så populært at flere skoler står på venteliste. Vertskapet har sauer, griser og hester, og tilbyr en rekke aktiviteter for store og små hele året.

For Skiforeningen er det viktig at tilbud som dette opprettholdes og utvikles, det samme gjelder sti- og løypenettet.

Det er ingen selvfølge.

Kolliderende hensyn

Vår erfaring med vern av markaområder er at myndigheter og politikere er for lite kjent med tilretteleggingen for friluftslivet. De ser ikke omfanget av arbeidet, og tar ikke høyde for at den måten skiløpere, syklister og turgåere anvender et område på, endres over tid.

Det er skogområene øst og sør for Oslo - mellom byen og Øyeren i Akershus - som det er snakk om å verne deler av.

Hverken Miljødirektoratet, Klima- og miljødepartementet eller statsråd Ola Elvestuen (V) svarer godt på hvordan friluftslivet skal ivaretas i en eventuell Østmarka nasjonalpark.

I november sa riktignok Elvestuen til Aftenposten at en nasjonalpark ikke vil legge begrensninger på friluftslivet og at eksisterende skiløyper vil bestå. I samme sak tar han forbehold om at besøksmengden ikke må bli stå stor at det ødelegger verneverdiene. Allerede her kolliderer gode ønsker om bredt anlagt friluftsliv med et forbehold om at friluftslivet ikke må bli for stort.

Et tap for regionen

Det er vanskelig å se hvordan et leirskoletilbud på Vangen, drift av serveringssteder og utvikling av sti- og løypenettet passer inn i Elvestuens nasjonalpark. For eksempel er løypenettet avhengig av skogsbilveiene. Hvem holder disse ved like når skogbruket ikke lenger er til stede?

Østmarka vil bli den nasjonalparken i Norge som ligger nærmest tettbefolket strøk og vil ha flest brukere gjennom året. Begrensninger på friluftslivet vil være et tap for hele regionen. Sånn saken står nå, er Skiforeningen tvilende til om det er en god idé med nasjonalpark i Østmarka.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meiningar på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Friluftsliv
  2. Nasjonalpark
  3. Østmarka
  4. Skiforeningen