Debatt

Lære å lese tidlig - er det bra?

Mer kunnskap og mindre lek i skolen, lyder det fra alle politiske hold. Etter innføring av Kunnskapsløftet er presset på tidlig leseopplæring øket.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Lese— og skriveopplæringen begynner nå i førsteklasse. Barna er fem og seks år gamle. Mange umodne barn gruer seg til å begynne på skolen. Det foreligger ikke noen forskningsresultater som bekrefter at det er sammenheng mellom faglige prestasjoner senere i livet og tidspunktet et barn lærte å lese. Den finske skolen er kjent for å være best i verden til å lære barn tradisjonell skolekunnskap. 98 prosent av de finske seksåringene går i førskole. Her vektlegges ikke formell læring, men formingsaktiviteter, sang og fri lek. 40 prosent av finske barn under skolepliktig alder går ikke i barnehage. Finske barn begynner på skolen når de er syv år gamle. Det er en rekke faktorer i finsk skole som gjør at elevene i Finland scorer høyest av alle OECD-land i matematikk, naturvitenskap, lesing og problemløsning. Tidlig leseopplæring og nedvurdering av lekens betydning for de yngste elevene, ser ikke ut til å være den finske fasiten for å lykkes.

Les mer om

 1. Debatt

Relevante artikler

 1. KRONIKK

  Slik forklarer PISA-forskerne de norske resultatene

 2. DEBATT

  Vi trenger kunnskap om skolen | Hege Nilssen

 3. NORGE

  Ny Pisa-analyse: Mange norske elever har ikke lært seg å tenke kritisk om kilder

 4. DEBATT

  Regjeringen innfører nedre grense for skolekvalitet | Torbjørn Røe Isaksen

 5. DEBATT

  Alternative fakta fra Utdanningsforbundet | Astrid Marie Jorde Sandsør

 6. FORELDRELIV

  Eksperter om barn og motivasjon: Derfor bør du droppe «så flink du er»