Debatt

Kan lite om dødsideologi

  • Civita
  • Forf>
  • Av <forf>dag Ekelberg<

KUNNSKAPSLØSE. En undersøkelse om svenske ungdommers kunnskap om kommunismen og dens dødsofre viser skremmende uvitenhet. Står det like ille til i Norge?

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

ANER IKKE HVA GULAG ER. Er barne-TV-figuren Gulars mer kjent for unge nordmenn enn Gulag? Et absurd spørsmål kanskje, men en ny svensk undersøkelse gir grunn til å frykte at svaret er ja. 90 prosent av svenske ungdommer har ingen anelse om hva Gulag er. Er det grunn til å tro at norske ungdommer skiller seg fra sine jevnaldrende i Sverige?

Kan ubehagelig lite.

Aftenposten omtalte 10. mai undersøkelsen om svenske skoleungdommers kunnskap om kommunismen og nyere historie. Undersøkelsen fra Demoskop på oppdrag av Föreningen för upplysning om kommunismen ble gjort blant unge i alderen 15-20 år. Den avdekket en så ubehagelig kunnskapsløshet at skoleminister Jan Björklund allerede har lovet å gjøre endringer i historieundervisningen. Så godt som alle (99 pst.) forbinder begrepet kollektivisering med noe hyggelig, som å flytte sammen i kollektiv eller bedre trafikk-avvikling. Så godt som ingen (1 pst.) forbinder noe som helst med "Det store spranget". Antagelig var det noen som tenkte på Patrik Sjöbergs verdensrekorder i høydehopp, men det er ren spekulasjon fra min side.

Drept av ideologi.

Nærmere halvparten (43 pst.) tror at det totale antallet ofre for kommunismen på 1900-tallet var mindre enn én million mennesker. Hele 18 prosent tror at tallet var godt under 10 000. I den omfattende dokumentasjonen Le livre noir du Communisme (Kommunismens svartebok) fra 1999 er forskernes forsiktige anslag 100 millioner døde som følge av kommunismen. Dødsofrene fordeler seg slik: Sovjetunionen 20 mill. døde, Kina 65 mill. døde, Vietnam 1 mill. døde, Nord-Korea 2 mill. døde, Kambodsja 2 mill. døde, Øst-Europa 1 mill. døde, Latin Amerika 150 000 døde, Afrika 1,7 mill. døde, Afghanistan 1,5 mill. døde. Kommunistbevegelsen internasjonalt og kommunistpartier uten myndighet: ca. 10 000 døde.

Myter lever videre.

Hvis svenske ungdommer hadde kjent til dette, hadde neppe 40 prosent av dem svart at kommunismen har bidratt til økt velstand i verden. Mytene om kommunismen som en velmenende og grunnleggende god idé lever åpenbart i beste velgående på tross av en uslåelig merittliste i antall dødsofre. Til sammenligning viser undersøkelsen et helt annet kunnskapsnivå når det gjelder overgrepene mot jødene under annen verdenskrig. Det er betryggende at 95 prosent vet hva Auschwitz var, og at de fleste kjenner til omfanget av ofrene for Hitler og nazistene. Dette har vært prioritert i undervisningen, i motsetning til kunnskap om følgene av andre totalitære ideologier.

Nazismen er verre.

Når ungdommene blir spurt om å sammenligne kommunismen med nazismen, mener et stort flertall at nazismen er mye verre. Som typiske fordeler i et kommunistisk samfunn nevnes "likhet", "trygghet", og "rettferdighet". Manglende kunnskap og interesse for kommunismens forbrytelser er ikke spesielt for Sverige. For 80 år siden ble det første Gulag opprettet i Solovjetskij. Millioner av mennesker ble deportert og døde i disse leirene. Omtrent hver eneste familie i Russland ble rammet. Allikevel er det få russere som snakker om dette. Det finnes f.eks. ikke et Gulag-museum i Russland eller et nasjonalt minnesmerke over ofrene i disse leirene. Det er en utbredt oppfatning at nazismens ugjerninger er langt verre enn kommunismens. Nazismens status som "absolutt ondskap — ingen over, ingen ved siden" har gjort at all sammenligning med andre totalitære ideologier har virket som et suspekt forsøk på ufarliggjøring eller banalisering av Holocaust. Men uten en slik sammenligning vil kommunismen fremdeles bli skjønnmalt. I undertrykkelsen av de liberale, humanistiske verdiene er nasjonalsosialismen og kommunismen like ille.

Vil du endre, Djupedal?

Det er umulig å ikke gjenta den forslitte frasen om at den som ikke kjenner historien, er nødt til å gjenta den, med alle dens feilskjær. Den svenske utdanningsministeren fortjener ros for at han tar dette alvorlig. Men hva vet norske ungdommer? Vil vår kunnskapsminister bidra til mer kunnskap om kommunismens følger? Vil historieundervisningen bli gjenstand for endringer dersom en undersøkelse blant norske ungdommer avdekker tilsvarende kunnskapsløshet?

Les mer om

  1. Debatt