Debatt

Kort sagt, tirsdag 2. august

  • Debattredaksjonen
Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Bistand. Presisering. Dette er dagens kortinnlegg!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Bistand til færre land?

I en nyhetssak i Aftenposten søndag 31. juli vises det til at en av anbefalingene i den nylige områdegjennomgangen av Utenriksdepartementet er å gi bistand til færre land. Etter mitt syn er opptattheten av antallet land en avsporing. Kun en bitte liten del av norsk bistand er rettet mot konkrete enkeltland. Det er ikke her problemet ligger.

Hoveddelen av bistanden kanaliseres gjennom FNs organisasjoner, utviklingsbanker, sivilsamfunnsorganisasjoner og en rekke andre samarbeidspartnere til mange ulike formål. Det er dette som er kjernen i konsentrasjonsproblemet.

Flere evalueringsrapporter de siste årene har vist at effektiv bistand forutsetter dyp kunnskap om de formålene bistanden skal brukes til. Det krever også inngående kjennskap til de man samarbeider med og tilstrekkelig kapasitet til systematisk oppfølging over tid. Hyppig rotasjon av saksbehandlere, stadig nye politiske initiativ og spredning av forvaltningsansvaret er ikke positive bidrag til å få til dette.

Norges arbeid med global helse er kanskje det området man i størst grad har klart å bygge opp innsikt og troverdighet over flere tiår. På dette området nyter Norge stor respekt internasjonalt og bidrar til å oppnå gode resultater. Det burde man lære av.

Det er foruroligende at anbefalingene om konsentrasjon har kommet opp mange ganger uten at noe tilsynelatende har skjedd. Det å trekke lærdom fra evalueringsrapporter og utredninger synes å ligge langt inne. Det er kanskje naivt å håpe at denne områdegjennomgangen kan føre til at noe gjøres?

Per Øyvind Bastøe, tidligere evalueringsdirektør i Norad


Presisering:

I et innlegg fra John Berg 31. juli gis det i et avsnitt inntrykk av at Sverre Diesen har kritisert den forestående anskaffelsen av stridsvogner til Hæren som forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt og på vegne av instituttet. Dette stemmer ikke. Diesen har ikke arbeidet med dette spørsmålet på FFI. Han har ikke ytret seg om dette som FFI-ansatt, kun som tidligere forsvarssjef.
Berg ble gjort oppmerksom på dette av Diesen før publisering og sendte en ny og korrekt versjon av sitt innlegg til Aftenposten. På grunn av en misforståelse i debattredaksjonen ble dette konkrete avsnittet dessverre likevel publisert.


  • Følg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Bistand