Stans utbyggingen på Gaustad!

  • Ragnar Madsen
    Ragnar Madsen
Rikshospitalet ligger på Gaustad i Oslo.

Den nye regjeringen lover å «lytte til folket». Det ser vi frem til.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Fagfolk og byråkrater har hittil uttalt seg om sykehusutbyggingen på Gaustad. En ny regjering lover å «lytte til folket». Det er noe vi som nærmeste naboer ser frem til.

Ca. 2500 innbyggere bor ovenfor «Riksen» (Rikshospitalet). Det inkluderer barn og ansatte ved tre barnehager og en institusjon for ungdomspsykiatri.

Et kraftig utvidet sykehus

Med en byggeperiode på 15–17 år vil mange tilbringe sine pensjonsår på en byggeplass. Barn vil få hele sin oppvekst med kraner og tunge kjøretøy rundt seg.

Støy fra sykehuset gjelder ikke bare i byggeperioden. Med et omfattende traumesenter vil alarmen fra helikoptertrafikk overstige internasjonale standarder og de toleransegrenser som er satt av offentlige myndigheter.

Planene ser bort fra ferske trafikkmålinger, prognoser for støy, kommuneplanens bestemmelser for bygningsvolum, samt krav til miljø og natur.

Alle vi som bor her, vil møte trafikken til og fra et kraftig utvidet sykehus. Det er kun planlagt én trafikkåre opp fra Ring 3 som skal dekke behovene.

Meningsløs utbygging

Vi tror mange Osloborgere er enige med oss: Sykehuset vil få et gigantisk byggevolum på et svært begrenset område – uten utvidelsesmuligheter.

Fagfolk mener at denne tomten, i motsetning til Ullevål, er ubrukelig for sykehusutbygging. De beskriver planene som «et gigantisk eksperiment med sykehustjenestene i Oslo.» Bygningene vil få en høyde og samlet størrelse som er i strid med kommuneplanen for Oslo.

Oslo universitetssykehus og Helse sør-øst viser liten forståelse for de helsefaglige argumentene som et flertall har fremført mot utbyggingen på Gaustad. Vi som bor i området, ønsker derfor at denne saken løftes frem til politikere som er ansvarlige for endelige vedtak.

Denne meningsløse utbyggingen må stanses!


Vil du delta i Oslo-debatten?
Har du noe på hjertet som du ønsker å dele? Send innlegget ditt til debatt@aftenposten.no.

Her finner du flere debattinnlegg om Oslo, og her kan du lese mer om hvordan du sender inn et debattinnlegg til oss.