Ustabil vindkraft eller stabil kjernekraft? Det haster å velge.

Det er vanskelig for oss å forstå at Espen Barth Eide og andre politikere er så kategorisk negative til kjernekraft, skriver debattantene. Bildet: Atomkraftverket Grohnde ved Emmerthal i nordvestlige Tyskland.

Regjeringen burde sørge for at Norge engasjerer seg i det som kan bli et nytt industrieventyr.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Nylig lanserte Norsk Energi en energi- og klimarapport. Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) var til stede. Rapporten er utarbeidet av DNV. Den slår kort og greit fast at Norge er langt unna å nå klimamålene.

Når selv et av verdens rikeste land sliter med å bli karbonnøytral, så er det ikke fordi vi ikke vil, men fordi det er ufattelig vanskelig. Vi må rett og slett produsere mye mer strøm, og det haster.

Forsyningssikkerheten utfordres

Vi ligger an til å bli nettoimportør av strøm i mange år, noe som vil gi enda høyere strømpriser. Ifølge rapporten, vil hele 90 prosent av det økte strømbehovet på 100 TWh komme fra vindkraft, fordelt omtrent likt mellom landbasert, bunnfast og flytende havvind.

Det blir utfordrende.

Vindkraft leverer ustabil strøm, noe som gjør at forsyningssikkerheten utfordres. Den er svært arealkrevende og landbaserte vindparker plasseres derfor ofte i urørt natur. Bunnfast og flytende havvind har utfordringer knyttet til lønnsomheten.

Dette betyr ikke at Norge ikke skal satse på vindkraft, men vi må akseptere at det er mange faktorer som gjør både investeringene og sjansen for å nå nullutslippsmålet usikker.

Vi må akseptere at det er mange faktorer som gjør både investeringene og sjansen for å nå nullutslippsmålet usikker

Espen Barth Eide ble utfordret på hvorvidt kjernekraft kan bidra til å løse energigapet. Til det svarte statsråden at «Man skal aldri si aldri.»

Vi kjente hjertet gjøre et lite hopp.

For oss kjernekraftentusiaster så er nemlig dette et langt steg fremover fra Erna Solbergs (H) tidligere uttalelse om at «Kjernekraft vil være en «fallitterklæring for energilandet Norge».

Det norske oljeeventyret

Eide sa imidlertid at kjernekraft bør være forbeholdt de som allerede er gode på det, som Finland og Frankrike. Statsråden har ikke tro på at de som ikke kan så mye om det, skal begynne nå.

Kun et par meter unna Eide satt en av de store bautaene i norsk industri og hørte på, selveste Arve Johnsen (87). Mannen som Eides eget parti satt til å lede Statoil i oppbyggingen av det som skulle bli det norske oljeeventyret for 50 år siden.

Kjernekraft har ingen større negativ påvirkning på helse og miljø enn noen av de fornybare energikildene

Tror Eide at Arve Johnsen og daværende arbeiderpartiregjering tenkte at «Vi skal aldri si aldri, men olje- og gassressurser bør nok utvikles i land som allerede har kompetansen og er gode på det»?

Ingen større negativ påvirkning

Eide sa at kjernekraft er dyrt, og at vi må ta vare på avfallet i mange tusen år. EUs vitenskapspanel (JRC) har på instruks fra EU-kommisjonen nylig utarbeidet en svært omfattende rapport for å vurdere nettopp disse aspektene. Rapportens konklusjon er særdeles tydelig: Kjernekraft har ingen større negativ påvirkning på helse og miljø enn noen av de fornybare energikildene.

Moderne kjernekraftverk er tryggere enn både vind- og solkraft. Hvis radioaktivt avfall skulle lekke ut i fjern fremtid fra et underjordisk lager, vil stråledosene være ufarlige. Kjernekraft er også konkurransedyktig på pris. Punktum.

Kjernekraft er også konkurransedyktig på pris. Punktum.

Det er vanskelig for oss å forstå at Eide og andre politikere er så kategorisk negative til kjernekraft, som samlet sett har det beviselig laveste negative fotavtrykket på klima, helse, økonomi, natur og miljø.

Regjeringen og politikerne burde i stedet sørge for at Norge engasjerer seg i det som kan bli et nytt industrieventyr.