Debatt

Nepals reise fra krig til fred er en suksesshistorie

  • Pushpa Kamal Dahal
    Pushpa Kamal Dahal
    Nepals tidligere statsminister
Tidligere i vinter inngikk regjeringen i Nepal en fredsavtale med en kommunistisk opprørsgruppe. På bildet: Nepals tidligere statsminister Khadga Prasad Sharma Oli (t.v) og opprørsleder Netra Bikram Chand (t.h).

Støtte fra venner som Norge har vært viktig for oss.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Nepal og Norge er to svært forskjellige land på to forskjellige kontinenter. Likevel er det noe de to landene har til felles, nemlig engasjementet for fred. Mens Norge fremmer fred ved å engasjere seg i fredsprosesser rundt om i verden, har Nepal bevist sitt engasjement ved å lede et vellykket hjemmesnekret prosjekt.

Vellykket fredsprosess

Den 21. november i år feiret Nepal 15-årsdagen for undertegnelsen av den omfattende fredsavtalen mellom Nepals regjering og Nepals kommunistiske parti, et maoistisk parti.

Som hovedinitiativtaker for Nepals fredsprosess vil jeg gjerne benytte anledningen til å dele suksesshistorien om Nepals reise fra krig til fred med det norske folk, ikke minst fordi Norge, sammen med noen få andre land, spilte en positiv rolle i denne prosessen.

I dag blir Nepals fredsprosess ansett som en av de vellykkede nyere fredsprosessene. Fredsinitiativet som startet i 2005, førte til at det ble slutt på en ti år gammel væpnet konflikt.

Det er også bemerkelsesverdig at det ikke har vært noen ny oppblomstring av vold, noe som skiller seg fra det mange andre land har opplevd etter en konflikt. Som en del av fredsprosessen har landet satt i gang betydelige sosiopolitiske endringer.

Ifølge den globale fredsindeksen for 2021 er Nepal et av de fredeligste landene i Sør-Asia.

Pushpa Kamal Dahal (bildet) også kjent som «Prachanda» var Nepals statsminister fra 2008 til 2009 og fra 2016 til 2017. Han har hatt en sentral rolle i fredsprosessen i landet.

Suksesshistorie

Selvfølgelig er det noen få problemer relatert til fredsprosessen som ikke er blitt fullstendig løst, for eksempel juridiske overgangsbestemmelser. Og Nepals fredsprosess kan igjen kritiseres hvis folks økonomiske betingelser ikke bedrer seg som forventet.

Likevel er Nepals fredsprosess en suksess sammenlignet med mange andre eksempler rundt om i verden.

Vi aksepterte alle valgresultatene velvillig, selv når de ikke gikk i vår favør

Det er viktig å minne om at Nepals fredsprosess ikke ville ha vært noen suksess uten mitt partis engasjement for å skape et demokrati med flerpartistyre og fred. Som en del av fredsprosessen har vi skapt oss om til et demokratisk politisk parti. Det går klart frem av vår deltagelse i fem demokratiske valg, inklusiv lokale valg og provinsvalg, siden fredsprosessen begynte. Vi aksepterte alle valgresultatene velvillig, selv når de ikke gikk i vår favør.

Enda viktigere er det at vi har klart å integrere folkets frigjøringshær i Nepals hær. Og vi har offisielt levert alle våpnene våre til den nepalske komiteen som tok seg av det.

Mange krigere fra maoistpartiet er blitt integrert i samfunnet igjen og lever alminnelige, sivile liv.

En vellykket fredsmodell

En av grunnene til at Nepals fredsprosess er blitt vellykket, er at den valgte en lokal agenda. Alle de viktigste spørsmålene i fredsprosessen ble avgjort av lokale aktører som inkluderte maoistene og sjupartialliansen (en koalisjon av de tradisjonelle partiene).

Det betyr ikke at vi ikke samarbeidet med internasjonale aktører i Nepals fredsprosess. Støtte fra venner som Norge har vært viktig for oss. Særlig var det slik i de første stadiene av fredsprosessen da mange land tvilte på maoistenes fredsintensjoner.

Nepals tilfelle kan være en vellykket fredsmodell for å løse andre væpnede konflikter rundt om i verden

Vi minnes fortsatt noen norske venner som stolte på oss og på uformell måte bidro til å skape et miljø som kunne lede til fred.

Idet vi feirer suksessen med Nepals fredsprosess, vil vi også huske de positive bidragene fra Norge og mange andre internasjonale partnere. Og vi ønsker å minne det internasjonale samfunn på at Nepals tilfelle kan være en vellykket fredsmodell for å løse andre væpnede konflikter rundt om i verden.

Oversatt fra engelsk av Bjørg Hellum.


  • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Nepal
  2. Demokrati
  3. Norge