Debatt

Soldatene er fellesskapets ansikt | Odin Johannessen

  • Odin Johannessen
Vi bør gjøre alt som står i vår makt for å unngå krig. Et balansert og velfungerende forsvar er vår beste forsikring, skriver Odin Johannessen.

Norge står midt i et verdivalg. Hva slags land skal vi være, og hvordan skal vi forsvare det?

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Norge står midt i et verdivalg. Hva slags land skal vi være, og hvordan skal vi forsvare det?

I 2015 kom verden litt nærmere. At landet vårt er godt å bo i, er statens viktigste oppgave.

Norge er ikke i en eksistensiell krise, men utviklingen i den internasjonale orden gir grunn til bekymring.

Om noen år kan Sverige være i krig, sa min svenske kollega nylig. Han baserer sitt utsagn på at verden rundt oss ser mer kaotisk ut enn på lenge. Økonomi, folkevandring, geopolitikk og terror utfordrer grunnmuren i det europeiske interesse— og kulturfellesskapet.

Norge er midt i verden. Verdens utfordringer er en del av vår hverdag. Vi kan ikke fortsette å tro at vi er «annerledeslandet».

Et nasjonalt verdivalg

I sin årlige tale til Oslo Militære Samfund beskrev forsvarssjefen et forsvar i alvorlig pengemangel. Vi står overfor et nødvendig veivalg, sa han.

Politikk dreier seg om å forvalte en stats verdier best mulig.

Derfor er ikke valget om hvilket forsvar vi skal ha bare politisk – eller rent militærfaglig. Det er et nasjonalt verdivalg.

Utgangspunktet for vårt nasjonale forsvar er en ukuelig vilje til å beskytte landet, verdiene våre og menneskene som bor der.

Vi kan ikke fortsette å tro at vi er «annerledeslandet»

Avtalen vi har med NATO kan oppsummeres i tre enkeltpremisser.

  • For det første skal vi ikke provosere andre stater slik at de ser seg nødt til å bevæpne seg på grunn av oss.
  • For det andre skal vi forberede oss på å kunne forsvare oss selv, på hjemmebane.
  • Til slutt skal vi være beredt til å sende våre kvinner og menn ut i krig hvis noen av våre allierte blir angrepet.
Odin Johannessen.

Vår sikkerhet er med andre ord ikke bare avhengig av NATO, men også av hvorvidt vi oppfyller våre forpliktelser i samarbeidet.

Gir opp muligheten til å hindre angrep

Skal vi holde oss med et høyteknologisk og aggressivt forsvar, med strategiske angrepsvåpen, som samtidig reduserer den politiske kontrollen over landets militærmakt, eller skal vi innrette oss slik Atlanterhavspakten forutsetter? Den innebærer et forsvar som er kollektivt og defensivt.

Den norske Hæren er en defensivt innrettet forsikring. Den minste polisen som faktisk gir forsikring, er en mekanisert brigade med moderne kampvogner, stridsvogner, artilleri og luftvern, som kan kommunisere effektivt internt og med fly, fartøy og sivile myndigheter.

Vi bør gjøre alt som står i vår makt for å unngå krig. Et balansert og velfungerende forsvar er vår beste forsikring

Uten dette gir vi i realiteten opp muligheten til å hindre et angrep mot vårt territorium. Døren står åpen. Dette kan utnyttes av opportunister som ser at Norge ikke er utstyrt med et balansert forsvar.

Hvordan kan vi forvente at allierte statsledere føler forpliktelse til å sende sine kvinner og menn til Norge for å kjempe vår sak, hvis vi selv velger å la være?

Forsvaret og vår nasjonale sikkerhet konkurrerer direkte med andre velferds— og samfunnsområder. Jeg forstår dette.

Min jobb er å forklare konsekvensene ved ikke å sette av nok penger til forsikringspremien. Da blir forsikringen dårligere.

Krig er blant de mest krevende utfordringene en stat kan utsettes for. Det kan svært mange nordmenn bevitne. Vi bør gjøre alt som står i vår makt for å unngå krig. Et balansert og velfungerende forsvar er vår beste forsikring.

Splittelse svekker oss

Den som ønsker å utfordre vår selvstendighet i fremtiden vil holde det norske samfunnet splittet; i dem som opplever krig og dem som ikke gjør det.

Splittelse svekker oss og gjør jobben til våre politiske ledere enda mer krevende. Det verste er en konflikt som blir for stor for Norge og for liten for NATO.

Derfor må vi kunne svare proporsjonalt og på en måte som bidrar til å fjerne enhver tvil i alliansen og hos motstanderen: Vi har evne og vilje til å forsvare vårt territorium, våre interesser og våre rettigheter.

Et balansert forsvar er en troverdig og fleksibel verktøykasse for våre politiske ledere.

Noen hevder at langtidsplanen vår er utdatert. For Hærens del er jeg uenig.

Planen for landforsvaret i «Et forsvar for vår tid» (St.prp. 73S), som ble vedtatt i 2012, tar inn over seg behovet for en liten, men kapabel og relevant hær. Den bidrar til et fleksibelt og slagkraftig forsvar som er i stand til å forsvare Norge, hjemme og ute.

Et balansert forsvar er en troverdig og fleksibel verktøykasse for våre politiske ledere

Dessverre er vi ikke i stand til å nå Hærens mål for inneværende langtidsplan. Forsvarssjefen har lagt frem sitt råd om veien videre. Han beskriver et nøkternt, minimums, førstelinjeforsvar som vil kreve økte bevilgninger til Forsvaret. Det ligger godt under NATOs 2 prosentmål.

Dersom Forsvaret ikke får tilført midlene som trengs for å etablere og drive den anbefalte struktur, beskriver studien en rekke tiltak for å lage et forsvar med et lavere ambisjonsnivå. Her bør ingen kapasiteter bli skjermet, heller ikke kampfly. Forsvarets militære evner må være balansert for å løse oppgavene.

Prioritere

I Hæren venter vi ikke på at andre skal fortelle oss hva vi skal gjøre for å få mest mulig forsvar ut av hver krone. Det vil kreve innsats og omstillingsevne av alle. Vi skal stole på at de nye forvaltningssystemene våre kan gjøre jobben mer effektivt. Det betyr at vi kan prioritere den spisse enden.

Å prioritere er å plassere risiko. Situasjonen i Hæren krever kraftig prioritering innenfor flere områder.

For det første skal hele Hæren være gripbar for operasjoner. Alle skal ha en operativ oppgave.

Videre skal Hæren kunne løse alle typer oppdrag på land; alt fra å stanse et væpnet angrep på norsk jord, til å bistå sivile myndigheter ved terrorangrep, naturkatastrofer eller andre omstendigheter som krever militær innsats.

I tillegg skal vi også kunne delta sammen med våre allierte i militære operasjoner utenlands.

Sammen med de andre forsvarsgrenene skaper en moderne og godt trent hær forutsigbarhet og balanse i det nasjonale forsvaret.

Vi kan ikke klare oss uten

Hæren er mennesker. Kompetente og viljesterke soldater som verner vårt land og våre interesser.

I en tid hvor usikkerhet rår og behovet for fleksible og kapable maktmidler er mer sannsynlig enn på lenge, er Hæren det redskap vi ikke vil klare oss uten.

Soldatene er fellesskapets ansikt. Ansiktet gir troverdigheten bak beslutningen om å benytte statens ultimate maktmiddel. Ansiktet viser vår evne og vilje til å forsvare alt vi har og alt vi er.


Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Opptatt av hvilket forsvar vi skal ha? Her er noen saker vi tror vil interessere deg:

Les også

  1. Hærsjef: Mener Forsvaret må vurdere å kjøpe færre F-35 kampfly

  2. Pentagon om nye norske kampfly: «Tidsplanen for F-35 er blitt urealistisk» 

  3. Her kontrollerer Norge en russisk hærstyrke - to mil fra Finnmark

  4. Ny rapport: NATO har klart å stoppe kuttene

Les mer om

  1. Debatt