Storfengsel på Bredtvedt er dårlig nytt for friluftslivet i Oslo

  • Bente Lier
Norsk Friluftsliv ber justisministeren og regjeringen velge en annen løsning enn nedbygging av Bredtvedtskogen, skriver Bente Lier.

Vi trenger mer natur der folk bor, ikke mindre.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Pandemien har lært oss at nærnaturen er av stor betydning for folks livskvalitet. I 2021 gikk flere enn tidligere på tur i nærområdene sine. I en Kantar-undersøkelse fra samme år svarer én av tre at de er blitt mer glade i naturen der de bor. Flertallet sier også at de ønsker å fortsette å bruke naturen mer i tiden fremover.

Utviklingen går i feil retning

I handlingsplan for friluftsliv fra 2018 er det et nasjonalt mål om «bevaring og tilrettelegging av viktige friluftslivsområder og stimulering til økt friluftslivsaktivitet for alle». For å få til dette er tilgang til nærnatur helt avgjørende. Likevel har i dag bare tre av ti i de største byene trygg tilgang til nærturterreng. Utviklingen går i feil retning.

Groruddalen er et av landets tettest befolkede områder. Bredtvedtskogen er et viktig rekreasjons- og aktivitetsområde for både barnehager, skoler og beboere. Nå vurderes nærskogen byttet ut med Oslos nye storfengsel.

Det møter motstand ikke bare fra naboene, men også fra bydelsutvalgene i Bjerke og Grorud. En rekke fagetater, deriblant Plan- og bygningsetaten og Bymiljøetaten, stiller seg også kritiske til planene.

Det er også verdt å merke seg at det ikke er blitt gjennomført en konsekvensutredning der man ser på eventuelle miljøvirkninger av byggeplanene.

Mer natur, ikke mindre

Norsk Friluftsliv ber justisministeren og regjeringen lytte til den sterke motstanden. Vi ber dem velge en annen løsning enn nedbygging av Bredtvedtskogen. Skal vi nå våre nasjonale miljømål og de internasjonale bærekraftsmålene, trenger vi mer natur i byene, ikke mindre. Staten og Oslo kommune har lenge samarbeidet om å bedre nærmiljøene på Grorud gjennom Groruddalssatsingen. Det er et samarbeid Norsk Friluftsliv også har vært involvert i.

Å bygge ned nærskogen som gir folk viktige naturopplevelser hver eneste dag, vil bidra til det motsatte.


Vil du delta i Oslo-debatten?
Har du noe på hjertet som du ønsker å dele? Send innlegget ditt til debatt@aftenposten.no.

Her finner du flere debattinnlegg om Oslo, og her kan du lese mer om hvordan du sender inn et debattinnlegg til oss.