Regjeringskvartalet: Er vi i ferd med å rive feil hus? | Svein Lund

Deler av Høyblokken i forgrunnen av bildet, Y-blokken i midten og Deichmanske bibliotek i bakgrunnen - med Trefoldighetskirken til venstre. På bildet til venstre er Y-blokken fjernet. På bildet til høyre er Deichmanske bibliotek «revet».

Deichmanske bibliotek er bevaringsverdig, men ikke i en slik fredningsklasse som Y-blokken.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Det er utført et godt stykke arbeid med å utrede forskjellige alternativer for hvordan det nye regjeringskvartalet skal se ut i fremtiden.

Stoler ikke på planarbeidet

Likevel er det stor usikkerhet rundt viktige spørsmål. Disse ble nylig tatt opp i en større artikkel underskrevet av flere undervisningsinstitusjoner innenfor arkitektur. Hva er grunnen til at man ikke stoler på planarbeidet som hittil er utført?

Det kan være mange grunner til dette.

Kan det tenkes at det er noe i premissene som kan bedres eller endres slik at oppgaven kan sees på med helt nye øyne? Er det mulig å flytte noen brikker, se hele situasjonen fra en ny vinkel?

Fortidens feilgrep

En del av uenigheten og usikkerheten rundt utbyggingen består i hvorvidt man skal rive Y-blokken eller ikke.

Etter å ha trålet kvartalet på kryss og tvers og sett nærmere på alle byggene som ligger rundt regjeringskvartalet, kan det virke som det i fortiden er gjort flere feilgrep:

Deichmanske bibliotek ble ferdigstilt 1933 mellom Trefoldighetskirken og Svenska Kyrkan.

Påstand: Biblioteket ble bygd altfor nær Trefoldighetskirken og ødela en flott plass på Hammersborg-høyden. Situasjonen ble ikke bedre da Y-blokken ble bygget ut altfor nær Deichmanske.

Nytt bibliotek og ny vei

Hvor bringer dette oss? Vi har to fakta å forholde oss til:

Vi får snart et nytt Deichmanske bibliotek i Bjørvika (hvor jeg er en del av prosjekteringsgruppen) og Ring 1 vil trolig legges om slik at veiene under Y-blokken kan fjernes.

Kort tid før angrepet mot Regjeringskvartalet pågikk det også en fredningsprosess for Y-blokken. Deichmanske bibliotek står snart uten bruker og er bevaringsverdig, men ikke i en slik fredningsklasse som Y-blokken.

Ved å rive Deichmanske bibliotek får man et flott sammenhengende grøntareal på Hammersborg-høyden ned mot Y-blokken, noe som vil gi et mye større armslag for hele Regjeringskvartalet.

Y-blokkens nordre ving, som muligens kommer i konflikt med vei, kan brukes som publikumsareal/22. juli-utstilling med flott beliggenhet ut mot den nye parken.

Se nøye på illustrasjonene

Derfor er det grunn til å spørre: Er vi i ferd med å rive feil hus? Vedlagte illustrasjoner gir meg svaret:

Eksisterende situasjon:

Y-blokken revet:

Deichmanske bibliotek revet og omgjort til park:

Det minste av to onder

I utgangspunktet skal man selvfølgelig ikke rive et verneverdig hus som Deichmanske bibliotek, men noen ganger må man velge det minste av to onder.

Saken fremstår klar; bevar Y-blokken, konverter Deichmanske til en fantastisk park og la viktig bygningsdeler stå igjen som elementer i den fremtidige parken.

Mer å lese fra debatten om Regjeringskvartalet:

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Lyst til å skrive ? Les denne først: Seks tips til en Aftenposten-debattant