Kostholdsråd: Fjellstø vitenskap?

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I Aftenposten 25. april og i Debatten (NRK, 27. april) slår professor Rune Blomhoff fast at forslagene til nye nordiske kostholdsråd er basert på førsteklasses vitenskap. Vår kritikk forsøkes avfeid med påstander om feiltolking av oppdraget.

Vår kritikk går kun på vurderingene av miljømessig bærekraft i matproduksjonen, blant annet bruken av eksperter.

Litteraturgjennomgangen var grunn og ensidig. De mange positive effektene av gressbasert husdyrhold ble utelatt, som økt biomangfold og karbonlagring.

Lav vitenskapelig kvalitet og manglende mulighet til å påvirke gjorde at vi trakk oss. Det samme gjorde en anerkjent svensk bærekraftsforsker. Flertallet av forfatterne på bærekraftsområdet har ernæringsbakgrunn.

Ut fra det Blomhoff formidler, handler miljømessig bærekraft nå bare om utslipp av klimagasser. På Debatten påsto Blomhoff at det var brukt norske tall for slike utslipp. Dette er direkte feil!

Audun Korsæth, divisjonsdirektør og Arne Bardalen, spesialrådgiver, Nibio