Kjære Aftenposten, vi forventer mer

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

3. mars bruker Aftenposten sin lederartikkel til å slå inn en åpen dør og konstatere at voldtekt er vanskelig å bevise, og at en samtykkelov ikke vil endre dette.

En samtykkelov vil ikke løse problemet med å bevise voldtekt, men den vil kunne bøte på en snever ordlyd i dagens straffelov, som ikke tar innover seg det komplekse og psykologiske ved en voldtekt.

En svensk studie viser at 70 prosent av kvinnene som tok kontakt med overgrepsmottak etter voldtekt, oppga å være paralysert under overgrepet. En samtykkelov vil også kunne endre den diskrimineringen mange kvinner blir utsatt for i møte med rettssystemet, når de blir spurt om rus, antall seksualpartnere og bekledning. For ingen av delene har noe som helst med samtykke å gjøre.

Å bevise voldtekt vil alltid være vanskelig, men en viktig start er at loven inkluderer alle former for voldtekt, slik at nordmenn vet hvor grensen går. I tillegg må politiet få ressurser og penger til faktisk å kunne prioritere disse sakene.

Kjære Aftenposten, vi forventer mer enn at dere underminerer behovet for en samtykkelov ved å blande inn forhold som loven uansett alene ikke vil kunne få bukt med.

Christina Fraas, Sofie Frøysaa, Madeleine Schultz, Inger Helene Mosland, Frida Marie Brynildsen Grande og Natalina Heia, kampanjen @1000 historier