Alle som bygger, må bygge for alle

Kort sagt, lørdag 18. mars.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Denne uken leste jeg 20 år gamle Marte Prestruds innlegg i Aftenposten Si ;D (11. mars). Jeg ble trist av hennes fortelling om avslag fra folkehøyskoler fordi hun sitter i rullestol.

I Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) får vi ofte spørsmål fra pressen om universell utforming og mangel på tilgjengelighet, i alt fra større institusjoner til moderne leilighetsbygg.

Tilgjengelighet handler om at alle, uavhengig av funksjonsevne, skal kunne delta i samfunnslivet. I dette tilfellet plikter folkehøyskolene å arbeide aktivt og tilrettelegge for alle, uavhengig av funksjonsnivå. Dette står beskrevet i Lov om likestilling og forbud mot diskriminering. I tillegg stiller både plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift tydelige krav til universell utforming til bygninger med et allment formål.

Jeg kan ikke forestille meg hvordan det er å støte på gjentatte hindringer når alt du vil, er delta i samfunnslivet. På vegne av Marte Prestrud og andre med funksjonshemninger oppfordrer jeg alle større bygge- og ombyggingsprosjekter om å følge kravene til tilgjengelighet. Vi har alle alt å vinne på det.

Per-Arne Horne, direktør, Direktoratet på byggkvalitet