Vanvittig pengebruk, ingen klimaeffekt!

Equinor vil gjøre norsk sokkel utslippsfri. Hva blir klimaeffekten? I beste fall null, skriver Hogne Hongset. På bildet: Troll-feltet i Nordsjøen.

Hvorfor i all verden skriver ikke mediene mer om dette?

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Elektrifisering av Equinors anlegg på sokkelen vil ifølge tidligere konsernsjef Eldar Sætre koste 50 milliarder kroner. Det tilsvarer 20.000 kroner pr. norsk husstand. Fordi investeringen gir skattefradrag, og sokkelskatten er svært høy, ender mesteparten av regningen hos de samme husstandene i form av redusert skatt fra sokkelen.

Hva blir så klimaeffekten av dette? I beste fall null. Mest trolig vil de globale utslippene øke! Ingen seriøse fagmiljøer hevder i dag at elektrifiseringen gir reduserte globale CO₂-utslipp. Den gassen som ikke lenger brukes til strømproduksjon på sokkelen, frigjøres for eksport, nå eller senere. Brukes denne gassen utenfor kvotepliktig sektor, øker de global utslippene.

Nyttige idioter

Det er kraftbransjen på land som har drevet frem dette vanvittige pengesløseriet uten klimaeffekt. Bransjen har fått med seg en idealistisk, men dessverre faktavegrende «klima-lobby» som nyttige idioter. Disse finnes blant annet i ZERO, Natur og ungdom og Norsk Klimastiftelse. Det har gitt de politiske vedtakene som ligger til grunn for elektrifiseringen.

Og kraftbransjen tjener stort på satsingen. For den krever enorme mengder strøm fra land. Equinor alene skal bruke i størrelsen 10–12 TWh (milliarder kWt) til elektrifisering av egne installasjoner. Og strøm fra land driver strømprisen opp! Det er nettopp kraftbransjens logiske begrunnelse for elektrifiseringen. Dette er ingen konspirasjonsteori, det er banalt enkel markedslogikk.

Hogne Hongset har bakgrunn fra 20 år i oljebransjen, i Aker og daværende Statoil. Han har også vært spesialrådgiver i LO-forbundet Industri Energi i ti år. Som pensjonist har han markert seg som vindkraftmotstander.

Statnett har beregnet nødvendig ny strøm for elektrifisering av det norske samfunnet i to faser. I første fase, som Statnett kaller «omfattende elektrifisering», trengs det ifølge Statnett 40 TWh. Av dette skal 15 TWh gå til å elektrifisere sokkelen.

I neste fase, som Statnett kaller «fullelektrifisering» av samfunnet, trengs det ytterligere 40 TWh. Da via hydrogen, for å elektrifisere mobile energibrukere (tungtrafikk, skip, ferger - og ikke minst flytende sokkelinstallasjoner av typen borerigger, flotell osv.).

Av de siste 40 TWh-ene skal 18 TWh gå til sokkelen. Ifølge Statnett skal altså 33 av 80 TWh for å «fullelektrifisere» Norge gå til å elektrifisere sokkelen. Det er like mye strøm som norsk metallindustri brukte i 2019.

Vil føre til økte strømpriser

Å ta så store mengder strøm vekk fra markedet på land vil føre til sterkt økte strømpriser. Det kan få store konsekvenser for deler av prosessindustrien i landet. Samtidig øker det selvsagt strømregningene for husholdningene helt unødvendig. Men kraftbransjen kan gni seg i hendene hele veien til banken. Vannkraftbransjen får økte priser for sitt produkt. Vindkraftbransjen er helt avhengig av at strømprisene holdes høye når subsidiene for vindkraft gradvis avvikles i årene frem mot 2035.

Nå har heldigvis det politiske miljøet begynt å se på denne konsekvensen av elektrifiseringen. Senterpartiets Sigbjørn Gjelsvik har nylig spurt statsråd Tina Bru om nettopp priseffektene av elektrifiseringen. Spørsmål og svar er illustrerende. De ligger på Stortinget.no.

Når vil elefanten i rommet, den manglende globale klimaeffekten av elektrifiseringen, bli tema i det offentlige rom? Hvorfor i all verden skriver ikke mediene mer om dette? Har de berøringsangst?

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter