Kort sagt, mandag 8. februar

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Ikeas forretningsmodell. Legenes takstordning. Dette er dagens kortinnlegg!

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Bruk og gjenbruk er Ikeas forretningsmodell

I lørdagens Aftenposten løfter kommentator Christina Pletten frem problemstillinger med bruk-og-kast-samfunnet. Hun spør om Ikea er villig til å betale det det koster å legge om til en sirkulær forretningsmodell. Ja, det er vi, og vi er allerede i gang.

Ikea vil fortsette å selge hjeminnredning, men på en måte som ikke tømmer jordkloden for ressurser. Siden 2016 har Ikea globalt vokst med 13,7 prosent samtidig som vi har redusert utslipp med 14 prosent. Målet er å bli helt sirkulære og klimapositive innen 2030. Dette krever at alle ledd i verdikjeden gjennomgås fra materialbruk og produksjon, til transport og varehusdrift.

Å gjøre Ikea sirkulær er ikke en jobb som er gjort over natten, og vi kan ikke gjøre den alene. Vi jobber med å få på plass løsninger slik at hele bransjen kan ta et nytt steg fremover. I dag finnes det for eksempel ikke en god nasjonal løsning for gjenvinning av møbler. Utfordringene er mange, og vi må jobbe sammen for å komme videre.

Vi er en stor aktør med hele verden som nedslagsfelt. Med størrelsen vår følger også et stort ansvar og en stor mulighet til å gjøre en reell forskjell.

Takk til Pletten og Aftenposten som retter søkelyset mot sirkulærøkonomien. La oss snakke mer om dette.

Clare Rodgers, adm.dir., Ikea Norge


Takstene må anvendes riktig

Refusjonsordningen er et tillitsbasert og effektivt system. I saken «Leger uten grenser» retter A-magasinet søkelyset mot leger som utnytter ordningen. Misbruk er uakseptabelt og en trussel mot systemet.

Noen leger har høyere uttak av enkelttakster. Det kan det være flere grunner til. Leger har ulike pasientlister, med ulik sammensetning. Faglige interesser og ulik kompetanse kan gjøre at enkelte fastleger og avtalespesialister utfører mer av én prosedyre. Dermed kreves disse takstene oftere.

Det er en liten andel leger som får saker mot seg der kontrollorganet Helfo konkluderer med feil takstbruk. Enda færre misbruker ordningen med vilje. A-magasinet viser hvilke kontrollmekanismer som fanger dem opp.

Ofte skyldes feil takstbruk misforståelser eller mangelfulle journalnotater. Det er også grunn til å tro at det er et stort underforbruk av takster. Vi bistår leger med taksttolkning, holder kurs, gir informasjon og samarbeider aktivt med Helfo og Nav.

Legeforeningen støtter målrettede kontroller for å avdekke både feilbruk og misbruk av takster. Alle er tjent med at fellesskapets ressurser brukes riktig – og på best mulig måte.

Marit Hermansen, president, Legeforeningen