Fjernundervisning på videregående skoler er nødvendig

  • Stefan Hotvedt
Smittevern i videregående skole er svært utfordrende, skriver innleggsforfatteren.

Vi elsker jobben vår, men vi vil også føle oss trygge.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Viken fylkeskommunes avgjørelse om å gå over til fjernundervisning er ikke et eksempel til etterfølgelse, mener Aftenposten på lederplass. Som lærer i Viken deler jeg ikke Aftenpostens oppfatning.

Svært utfordrende

Smittevern i videregående skole er svært utfordrende. Vi har reist med fulle busser der elevene ikke har brukt munnbind. Vi har vært i tette klasserom hvor vi ikke kan holde avstand. I tillegg er det mye krysskontakt på grunn av valgfag.

Det er heller ikke en full nedstenging, som mange synes å tro, da Viken har åpnet opp for at yrkesfag og de mest sårbare elevene kan få undervisning på skolen.

I en artikkel fra El País står det at hvis en smittet lærer er to timer i et klasserom med 24 elever uten god ventilasjon, avstand og bruk av munnbind, så risikerer du at opptil 12 elever kan bli smittet. De kan ta det videre til sin familie, som igjen sprer det videre til andre.

Mange skolebygg i Norge er i dårlig stand, med mangelfull ventilasjon som et av de vanligste problemene. Derfor er overgangen til fjernundervisning for flertallet et godt tiltak for å hindre unødvendig sykdom.

Mange skoler har også begrenset kapasitet, noe som gjør det vanskelig å holde avstand. Vanligvis må du tilbringe mellom fire og åtte timer i små rom med tett luft og forholde deg til opp mot 100 forskjellige mennesker, som ofte glemmer avstandsregelen.

Vikens avgjørelse om fjernundervisning for elever som går allmennfag, er klok. Den gjør arbeidshverdagen tryggere, og den hindrer unødvendig spredning av sykdom som kan belaste helsevesenet.

Fornuftig tiltak

Vi elsker jobben vår, men vi vil også føle oss trygge. Derfor mener mange av oss at dette er et fornuftig tiltak.

Vi er på vei inn i en ny fase med økt smitte som det er viktig å få kontroll over. Overgangen til fjernundervisning vil bidra til dette. Det gir skolene tid til å planlegge for en hverdag der elevene kan være mer fysisk til stede med gode smittevernstiltak.