Debatt

Smittevernet trues av at utlendinger på jobboppdrag i Norge ikke har rett til sykepenger

  • Ti kommuneoverleger
Fiskeindustrien i nord venter storinnrykk av sesongarbeidere fra «røde land». Kommuneoverleger frykter økt smitte. Illustrasjonsbilde fra Gardermoen.

Vi mener det er avgjørende for smittevernet at alle som arbeider i Norge, sikres mot inntektstap ved sykdom eller smittekarantene knyttet til covid-19.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Innleggsforfatterne signerer nederst i innlegget.

«Hold deg hjemme når du er syk. Test det ved symptomer. Overhold reglene for karantene og isolasjon.»

Siden mars har vi kommuneoverleger vært med på å gjenta smittevernrådene. Nå er vi er bekymret for at svakheter i det sosiale sikkerhetsnettet ved sykdom kan true smittevernet, når fiskeindustrien i nord venter storinnrykk av sesongarbeidere fra «røde land».

Vinterfisket etter skrei er særdeles viktig økonomisk. Bare i Lofoten fiskes det skrei for over en milliard kroner. Behovet for arbeidskraft er stort i en hektisk periode. Innenlands rekruttering har vært vanskelig, og særlig til Lofoten og Vesterålen ventes flere tusen arbeidere fra Litauen, Polen og andre østeuropeiske land med til dels høy forekomst av covid-19.

Les også

SMS-er, høyt politisk spill og faglige råd som ble vraket. Slik åpnet regjeringen grensene for viruset.

Lytt til innspill fra nord

Hovedansvaret for smittevernet ligger hos kommunene, men vi er avhengige av samarbeid. Grensekontroll og informasjonsdeling blir viktig.

De som kommer, må få tilpasset informasjon på et språk de forstår. Det trengs nok godkjente steder for karantene og overnatting.

Vi i kommunene har løpende kontakt med arbeidsgivere lokalt, og Fylkesmannen i Nordland har gjort en imponerende koordineringsjobb. Nå håper vi myndighetene lytter til innspill fra nord.

Flere utbrudd av covid-19 har vært knyttet til utlendinger på arbeidsopphold i Norge. Folkehelseinstituttet påpeker at denne gruppen kan mangle trygderettigheter og opplever økonomiske barrierer mot testing og karantene. En fersk ekspertrapport nevner det samme. Arbeidstagere med midlertidige eller korte kontrakter er utsatt. Utlendinger som jobber i Norge på oppdrag for en arbeidsgiver i hjemlandet, er ekstra sårbare hvis de blir syke.

Les også

Høie avviser kritikken: – Vi lot oss ikke presse av noen

Enorme konsekvenser

Sykelønnsordningen er sentral i smittevernet fordi folk får mulighet til å være hjemme når de er syke. Jobber du for en norsk bedrift, er du medlem i folketrygden. Men EØS-borgere på jobboppdrag i Norge blir ikke medlemmer og har ikke krav på norske trygdeytelser. Ved sykdom er det hjemlandets trygderegler som gjelder.

Vi har ikke detaljkunnskaper om ordningene i andre EØS-land, men er bekymret for at terskelen blir høyere for å teste seg og holde seg borte fra jobb. Hvis dette fører til økt smittespredning, blir det en stor belastning for sårbare kommuner.

Konsekvensene for næringslivet ved utbredt karantene eller stenging av virksomhet kan bli enorme.

Politikere og byråkrater har vist imponerende vilje og evne til raske endringer og tilpasninger i regelverket. Vi mener det er avgjørende for smittevernet at alle som arbeider i Norge, sikres mot inntektstap ved sykdom eller smittekarantene knyttet til covid-19.

Skal vi klare å holde smitten under kontroll, må karantenereglene overholdes. Alle med symptomer må holde seg borte fra jobb og teste seg, og alle smittede må være i isolasjon. Reglene bør legge best mulig til rette for dette.


Kjell-Arne Helgebostad, kommuneoverlege i Røst

Tor Claudi og Kai Brynjar Hagen, kommuneoverleger i Bodø

Eva Muriel Kibsgaard Nordberg og Øydis Hana, kommuneoverleger i Vestvågøy

Jan Haakon Juul, kommuneoverlege i Vågan

Anders Svensson, kommuneoverlege i Bø

Mette Røkenes, kommuneoverlege i Sortland

Ingebjørn Bleidvin, kommuneoverlege i Hadsel

Kathrine Andresen, fungerende kommunelege i Værøy

Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Karantene
  3. Sykdom
  4. Grensekontroll