Debatt

Førerløs byutvikling i de dype skoger | Peter Butenschøn

  • Peter Butenschøn, arkitekt og byplanrådgiver

Oslo skal bygge 10.000 boliger bortenfor all kollektivtrafikk og langt fra etablerte sentre.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Byrådet bestemte siste uke at området Gjersrud-Stensrud, lengst til skogs sør i Oslo kommune, skal bygges ut for 10.000 nye boliger. Dette følger en gammel plan som bryter sterkt med dagens miljøpolitiske prioriteringer for byen og regionen.

En grensehistorisk pussighet

Etter gammel inndeling i kirkesogn innlemmer kommunegrensen for Oslo en enklave av skograbber og tjern sør for Klemetsrud, halvveis til Enebakk og øst for Oppegård og Ski.

Området ligger bortenfor all kollektivtrafikk og langt fra etablerte sentre, en grensehistorisk pussighet uten logisk kobling til vedtatte regionpolitiske prioriteringer for byutvikling.

Området kan vanskelig kobles til Follobanen, og en videreføring av T-banen sørover er ekstremt langsiktig og kostbart, med minimum tre kvarters reisetid inn til byen.

Det lokkes med førerløse busser

Men så går byutviklingsbyråden (fra MDG) ut med Rutersjefen og lokker teknofriskt med at førerløse busser kan frakte folk til Holmlia stasjon eller Mortensrud T-bane. Som om det å ta bort sjåføren på bussen gjør reiseveien kortere og raskere og køene innover på det trange veinettet mindre tilstoppet.

Det ligger vettuge løsninger på storbyens boligmangel i plansamarbeidet mellom Oslo og Akershus, og gjennom planene for InterCity jernbaneutbyggingen.

  • 11 minutter med tog fra Oslo S ligger Lillestrøm med betydelige bymessige kvaliteter, og Lørenskog og Skedsmo kommuner har store disponible arealer (med blant annet en ledig flyplass).
  • Mot sør ligger Ski 10 minutter fra Oslo S gjennom ny Follotunnel, og Oppegård lokker med mye plass imellom.
  • Mot vest driver Asker klok planlegging og Bærum kommer etter hvert etter.
  • Ringerike tilbyr store områder langs den prosjekterte Ringeriksbanen.

Så hvorfor bygge ut et avsidesliggende skogsområde, stikk i strid med vedtatte nasjonale og kommunale prioriteringer av tett utbygging i kollektivknutepunkter og koblet til eksisterende bysentre? Det kan da ikke være fremsynt samfunnsplanlegging å la en pussig sleng av en kommunegrense innover i skogen bestemme hvordan hovedstadsregionen skal utvikles?

Samspill med Stor-Oslo

Historien burde inspirere: Dersom Oslo kommune etter siste krig skulle løst boligkrisen innenfor kommunegrensen ville det medført en ekstrem rasering av gamle boligstrøk. I stedet slo de seg i 1948 sammen med Aker kommune og kunne derfor bygge ut på Lambertseter, Bøler, Manglerud og oppover hele Groruddalen.

Stor-Oslo er et samspillende integrert område for arbeid, kommunikasjoner og kultur. Boligutbyggingen må innpasses som del av dette, som medspillende for levedyktige lokale bysamfunn, og uten at det må lokkes med førerløse busser innover fra de dype skoger.

Opptatt av boligmarked og byutvikling i Oslo? Da anbefaler vi disse sakene.

Les mer om

  1. Byutvikling
  2. Oslo
  3. InterCity
  4. Bolig