Debatt

T-banen er rustet for fremtiden

 • Guri Melby(v)
T-banen er rustet til å ta forventet trafikkvekst enda noen år, skriver Guri Melby.

I Oslo utfordrer vi gamle sannheter, med 115 nye vognsett og betydelig kvalitetsforbedring på spor og strømforsyning.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I Aftenposten 5. mai uttrykker Rødts Harald Minken bekymring for Oslos planer for økt T-banekapasitet.Jeg er derfor svært glad for å kunne berolige ham. T-banen er i dag den mest kapasitetssterke delen av Oslos kollektivtilbud.

afp000725703.JPG

Takket være byrådets målrettede satsing på kollektivtrafikk, og godt arbeid i Ruter og Sporveien, har antallet kollektivreiser i Oslo og Akershus økt fra 244 millioner i 2008 til 319 millioner i 2014. T-banen står for 88 millioner av disse reisene. I fjor åpnet den nye T-banen til Kolsås, neste år åpner nye Lørenbanen, og arbeidet med fremtidens store prosjekter er godt i gang. Både Fornebubanen, nytt signalanlegg, ny T-banetunnel og ny bane til Ahus er under planlegging.

Større vognpark

Selv om planleggingen av nye T-baner og tunnel gjennom Oslo er godt i gang, vil det, med unntak av Lørenbanen, ta noen år før banene står klare og gir ekstra kapasitet. Byrådet jobber derfor også med andre løsninger for at T-banen skal ta sin del av trafikkveksten. Viktige prosjekter de siste årene har vært anskaffelse av en ny og større vognpark og oppgradering av banestrekninger og stasjoner.

Harald Minken skriver at det ikke er mulig å kjøre mer enn syv tog pr. kvarter gjennom sentrumstunnelen. Dette var riktig, basert på de gamle røde togene, og den tilstanden infrastrukturen hadde for noen år siden.

Nå, med 115 nye vognsett og betydelig kvalitetsforbedring på spor og strømforsyning, utfordrer vi gamle sannheter. Gjennom et målrettet forbedrings— og effektiviseringsarbeid lykkes Sporveien nå med å kjøre åtte tog i kvarteret gjennom sentrumstunnelen.

Økt kapasitet i øst

Tester fra 2014 og 2015 viser at mens det oppstår enkelte komplikasjoner i vest, så vil åtte tog pr. kvarter øst for Stortinget ikke gi dårligere punktlighet. Dermed er det fullt mulig å styrke kapasiteten i øst, hvor passasjertrafikken er størst. Det innebærer blant annet at Lambertseterbanen kan beholde to tog pr. kvarter, også etter at Østensjøbanen gjenåpner.

Jeg er sikker på at en slik utvidelse av tilbudet, med to tog i kvarteret på alle de østlige grenbaner vil gi både flere og mer fornøyde kunder. Selv med flere kunder vil plassen om bord være langt bedre enn i de aller fleste andre storbyer, og T-banen vil fremstå som et raskt og høyfrekvent kollektivtilbud.

Tettere og raskere

Et nytt signal- og sikringssystem for T-banen vil også øke kapasiteten. Det skyldes at togene kan kjøres tettere og raskere. I dag oppstår små luker i trafikken fordi noen tog kjøres raskere og andre langsommere, og dermed ikke kommer frem til knutepunktene Majorstuen og Tøyen til rett tid.

Med et nytt signal- og sikringssystem vil alle tog på samme linje i praksis få høyere hastighet mellom stasjonene, mer ensartet nedbremsing mot stasjonene og færre konflikter i de punktene hvor flere baner møtes. Planleggingen av nytt signalanlegg er kommet langt, og utrullingen av et nytt system kan starte i 2017.

T-banen er med andre ord rustet til å ta forventet trafikkvekst enda noen år. Harald Minken har selvsagt rett i at før eller siden vil kapasiteten i dagens sentrumstunnel være fullt utnyttet.

Skal T-banen være i stand til å ta sin del av forventet trafikkvekst, er det derfor viktig at vi opprettholder full fart i planleggingen av ny sentrumstunnel. Samtidig skal ikke ønsket om ny tunnel stoppe oss i å arbeide med best mulig utnyttelse av dagens system.

Delta i debattene - følg Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

 1. Les også

  Jernbanereformen ble presentert

 2. Les også

  Tre spørsmål om millionbyen Oslo

Mest lest akkurat nå

 1. 1
  KULTUR
  Publisert:

  Karpe-medlemmet ble sjokkert da han så hvilke ytringer folk blir dømt for. Nå ønsker han endring.

 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5