Debatt

Politimester og politiinspektør skriver: Vold mot barn må prioriteres

 • Christine Fossen
 • Kjell Johan Abrahamsen

Det ikke finnes noe viktigere enn å forhindre og bekjempe seksuelle overgrep og vold mot barn, skriver artikkelforfatterne. Illustrasjonsfoto: NTB Scanpix

Det er en tydelig forventning at politiet etter gjennomføring av Nærpolitireformen evner å bekjempe overgrep og vold mot barn bedre enn i dag.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Det politiske dokumentet om Nærpolitireformen fokuserer på kultur og ledelse. Dokumentet fremhever også viktigheten av etterforskningsfaget, og om vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep heter det: "(…) støtter at disse sakene trekkes frem særskilt og mener det er behov for at det opprettes egne fagmiljøer i distriktene som er dedikerte til å forebygge og etterforske disse sakene (…)".

Må ta styringssignalene på alvor

I samme dokument vises det til at seksuallovbrudd i en del tilfeller «nedprioriteres til fordel for mindre alvorlige saker». Det har en alvorlig side mot ledelsens evne til å prioritere og å ta styringssignalene på alvor.

Christine Fossen

Et endret fokus og omprioriteringer bør starte med en erkjennelse av situasjonsbildet. Vi erkjenner at det ikke finnes noe viktigere enn å forhindre og bekjempe seksuelle overgrep og vold mot barn. I 2004 ble det anmeldt 342 tilfeller av vold mot barn under 12 år i Norge, mens i 2010 var tallet steget til 1120 (kilde: Statistisk sentralbyrå).

Kjell Johan Abrahamsen

Tall fra andre europeiske land viser at 3–4 av 100 barn utsettes for en eller annen form for barnemishandling hvert år.

Mangelfull etterforskning

I 2009 etablerte Vestfold politidistrikt et eget team med distriktsansvar for etterforskning av seksuelle overgrep. Denne vinteren og våren er politiet blitt kritisert for mangelfull etterforskning av seksuelle overgrep. Vi opplever kritikken som unyansert.

Rapporten «Evaluering av politiets arbeid med seksuelle overgrep» viser en markant forskjell i kvalitet avhengig av om sakene har vært etterforsket av generalister eller av spesialister ved et SO-team. Hele 43 prosent av sakene ved SO-team gis karakteristikken «meget høy kvalitet og effektivitet», mens tallene for generalisten er 22 til 24 prosent.

I Vestfold er vi stolte av det arbeidet som utføres av SO-teamet og vil nå styrke gruppen med ytterligere etterforskere.

Større fagmiljø

Politiet er også blitt kritisert for dårlig etterforskning av saker som gjelder vold mot barn. Det er en kritikk som rammer oss som sitter med lederfunksjoner i politiet, og den tas alvorlig. Direktivene fra politisk hold, fra sentral politiledelse og øverste påtalemyndighet er helt entydige på at dette skal prioriteres.

Vestfold politidistrikt vil derfor nå etablere et Barnevoldsteam hvor etterforskere og jurister skal utvikle og delta i et større fagmiljø og ha ansvar for alle saker som gjelder vold mot barn under 18 år.

Når disse organisatoriske endringene er gjennomført, vil vi ha robuste fagmiljøer som etterforsker seksuelle overgrep og barnevold. Det vil være et tett og nært samarbeid med Statens barnehus i Sandefjord, som er strategisk geografisk plassert i det nye store politidistriktet Sør-Øst.

Vår visjon er at vi med dette legger til rette for faglig robusthet i tråd med Nærpolitireformens intensjoner om å vektlegge kvalitet – alt til barnets beste.

Få med deg de viktigste og beste debattene — følg Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Engasjert i temaet vold mot barn? Denne kommentaren leste og delte veldig mange av dere i fjor:

 1. Les også

  «Slår du barnet ditt, da?»

 2. Les også

  Hvert tredje barn i Europa er blitt mishandlet

 3. Les også

  Debatten om barnevernet: Vi er i gang med et samarbeid til barnets beste

 4. Les også

  Overgrep: Vi må tåle å være den som «starter det hele»

 5. Les også

  «Er vi i en flyktningeleir i Syria? Nei, vi er på Tøyen. I Oslo. I Norge.»

Les mer om

 1. Vold mot barn
 2. Debatt
 3. Politiet

Vold mot barn

 1. NORGE

  Ny studie: 1 av 20 barn utsettes for alvorlig vold i hjemmet

 2. NORGE

  Brudd på hodeskallen og brudd. For første gang er alvorlige voldssaker mot små barn gjennomgått systematisk.

 3. NORGE

  Veterinærer kan være de første som oppdager vold i familier. Nå trekkes de inn i det forebyggende arbeidet.

 4. DEBATT

  Store kompetanseløft i institusjonsbarnevernet | Haakon Cederkvist

 5. NORGE

  Sakkyndig i Martine-saken: – Hun ville ha reagert med smerte

 6. NORGE

  Moren til Martine (1) om tapet av datteren: – Det er et mareritt jeg aldri kommer ut av