Debatt

Hver dag er en kamp for å overleve | Knud Dahl

  • Knud Dahl, direktør, Folketeatret i Oslo

Er Oslo kommune i ferd med å ødelegge et gryende privat musikaltilbud til folket?

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Oslo kommune risikerer gjennom subsidiering av sitt heleide aksjeselskap Oslo Nye Teater AS, å ødelegge et privat musikalmarked som endelig er i ferd med å reetablere seg etter mange år med tørke.

Utfordringen var enorm

Folketeateret har 1400 seter og er Norges største privatteater. Jeg overtok som direktør i 2011, og utfordringen var enorm. Hvordan få en sunn økonomi i et så stort privatdrevet teater?

Folketeateret Oslo AS står for selve driften av Folketeateret, og leier ut scenen til forskjellige aktører som fyller den med aktivitet. De store musikalene står for over 70 prosent av aktiviteten her på huset.

Avgjørende for å lykkes

2013 inngikk vi et nærmere samarbeid med produksjonsselskapet Scenekvelder, som nå står for de store musikaloppsetningene på teateret. Dette gjør oss i stand til å planlegge produksjoner for flere år fremover, noe som er vesentlig for å lykkes.

En musikalproduksjon på Folketeateret er avhengig av en gjennomsnittspris på 600 kroner pr. billett. Oslo Nye mottar 80 millioner kroner årlig i støtte fra Oslo kommune, og har de siste tre årene hatt en gjennomsnittspris på ca. 350 kroner pr. billett på sine musikaler.

Prisdumping av musikalbilletter

Gjennom sin subsidiering av billettprisene på Oslo Nye driver Oslo kommune i praksis prisdumping av musikalbilletter og blir ved dette vårt største hinder for å lykkes. Vi opererer i samme marked og begge scener setter opp store, kommersielle og kjente musikaler.

Spørsmålet er hvor mye høyere billettpris vi kan ta enn Oslo Nye før det går utover salget vårt.

Manglende forståelse fra byråden

Jeg har vært i kontakt med byråd for kultur, idrett og frivillighet, Rina Mariann Hansen, om dette. Hennes tilbakemelding er preget av manglende forståelse og fravær av initiativ.

Hun sier at det er «kommunens målsetting at Oslo Nye skal bidra til sin egen økonomi i større grad enn tidligere», og at teateret derfor er avhengig av «noen store forestillinger med mye publikum for å kunne ha økonomi til å sette opp et mindre og smalere tilbud».

Oslo kommune støtter teateret sitt med 6,7 millioner hver eneste måned, men dette er altså ikke nok. Kommunens kvasikommersielle teaterdrift er nå i ferd med å sparke grunnen under vårt forsøk på å drive et privat, kommersielt musikaltilbud i Oslo.

«Utbytte som formål»

I tillegg omtaler byråden oss som «et privatteater som har utbytte som formål». Hvor har hun dette fra? Hun kan umulig ha sett regnskapene våre!

For oss er hver dag en kamp for å overleve! I vår høyrisikobransje må musikalene generere en avkastning over tid, vi trenger risikokapital. Vi er nødt til å tjene penger, hvis ikke går vi konkurs, det er hverdagen for et privatdrevet teater.

Spenner ben for oss?

Vi går på jobb hver dag med ett mål for øye: Vi ønsker å skape et ekte teater for folket, et Folketeater der vårt publikum kan få en liten bit av Broadway eller West End, gjennom å oppleve store og kjente nasjonale og internasjonale artister og ikke minst årlige storslagne musikaloppsetninger!

Skal det bli Oslo kommune som spenner ben for oss, rett før målstreken?

  • Les Mona Levins anmeldelse av høstens store forestilling på Folketeateret: Stian Blipp er den store overraskelsen
  • Umulig å konkurrere med teater som får millioner i offentlig støtte, sa teatersjef Atle Halstensen i fjor: Permitterer skuespillere på Folketeateret
  • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger
    Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Teater
  2. Musikal
  3. Kulturpolitikk