Debatt

Er SFO bare et venterom? | Lillian Gran

  • Lillian Gran, pedagog og mor til to skolebarn
Skolefritidsordningen, SFO, er blitt en viktig del av norsk skole. I forrige uke valgte fire statsråder fra Høyre å møte opp på SFO ved St. Sunniva skole i Oslo da de la frem valgløftene for tidlig innsats i skolen. Helse- og omsorgsminister Bent Høie, statsminister Erna Solberg, kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner deltok engasjert i sangen «Hode, skulder, kne og tå».

SFO er kanskje Forskjells-Norge på sitt mest ekstreme. Både pris og kvalitet på tilbudet til barna varierer fra kommune til kommune og mellom skoler.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Barnehagetiden er over. I to måneder har sønnen ventet på at skolen endelig skal starte opp. Han får et to dagers møte med SFO før han skal inn i en klasse. Regjeringen understreket at kommunene har plikt til å opprette et SFO-tilbud som skal være en trygg oppholdsplass hvor det legges til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter tilpasset barnas behov.

Gjennom skolegangen er det overgangene som er vanskeligst for elevene.

Ungene leveres til et kaos av elever i alderstrinn. Det er stor forskjell på en usikker femåring og tiåring. Er det riktig at disse skal oppholde seg i samme arealer og lokaler?

Fra barnehage til skole

La SFO spille en viktigere rolle i SFO-overgangen, forfekter Hilde Hogsnes i sin doktorgrad ved Høgskolen i Sørøst-Norge (2016). Hun undersøker i sin avhandling pedagoger og SFO-lederes tiltak i forbindelse med skolestart, i tillegg til barnas egne erfaringer. Hun understreker at SFO vektlegges altfor lite oppmerksomhet i overgangen fra barnehage til skole.

Hogsnes legger hovedvekten på tre forhold som har særlig betydning for barn.

  • Den første er fraværet av SFO-medarbeidere og skolelærere i barns skoleforberedende aktiviteter.

Dialogen med barna underveis er avgjørende for å kunne forstå barnas interesser og intensjoner i deres søken etter kontinuitet i overgangen.

  • Det andre forholdet Hogsnes viser til, er SFOs særstilling i mellomrommet mellom barnehage og skole. Lek og aktiviteter i SFO kan gi barna mulighet til å trekke veksler på egne erfaringer fra barnehagen.

Mange barn opplever SFO bare som et venterom før de skal på skolen og dette lever ikke opp til deres forventninger.

  • Hogsnes’ tredje poeng er at det læringsmateriellet og de lekene barn møter i SFO, er avgjørende for barns utvikling av en brobyggende overgang.

Ved å møte gjenkjennelige objekter som billedbøker, elementer fra naturen og lekemateriell, kan dette fungere som grenseobjekter som gir barn rom for egne tolkninger, dialog og deltagelse på tvers av settinger. Oppfordringene er å la barn bidra aktivt i kunnskapsproduksjonen ut ifra deres perspektiv.

Barnets opplevelse av de voksne

Relasjoner, sosial støtte og følelse av tilhørighet er slått fast som det viktigste element for læring i skolen.

Sosial støtte handler om de sosiale prosessene i skolen som optimalt bidrar til elevenes faglige og sosiale utvikling. Det er to perspektiver i den sosiale støtten der den voksne skal hjelpe barnet inn i det sosiale og være støttende.

Barnets opplevelse av de voksne har størst betydning for deres motivasjon for skole.

Barnehagen er god til å anerkjenne barnet. De sitter med og rundt barna handling og ser barnet. I tillegg er det en opplevelse i barnehagen hos foreldre, der du ikke lenger trenger å ha dårlig samvittighet for å overlevere barnet ditt til andre. Du kan gå på jobb med god samvittighet. De har et oppdrageransvar sammen med deg, de er ikke bare til stede for at barnet skal oppbevares i dagevis når du er på jobb.

Tilfeldigheter avgjør

SFO er kanskje Forskjells-Norge på sitt mest ekstreme. Prisen varierer mye fra kommune til kommune. Allikevel er det ikke kun det økonomiske aspektet som er av betydning. Spørsmålet er om barnet ditt oppbevares i en sosial dyrehage.

Det er bare flaks om barnet ditt er av en slik type at han eller hun helst leker for seg selv og ikke lar seg affisere av andre. Ellers må han være klar til å begynne et strategisk arbeid for å overleve i den sosiale kampen blant eldre barn allerede fra dag en. Er du så heldig at du bor i Bergen, kan du være med på bakegruppen, gymgrupper eller snekkergruppen ved Ådnamarka skole. Bærum er lenge kjent for å ha tilbudt alt fra tennis, slalåm til golf og fotball. I andre kommuner sier man ikke noe på hvordan skolen drives. Opplever man at tilbudet ikke er slik man ønsker eller man opplever barn som ikke ønsker å være ved SFO, flytter man til en annen kommune, går ned i arbeidsstilling eller ansetter besteforeldre til barnepass.

Spørsmålet er om barnet ditt oppbevares i en sosial dyrehage.

Den frie leken har alltid hatt stor betydning for barns utvikling. Den skal absolutt ha en stor plass også i SFO. Men den frie leken må tilrettelegges av de voksne, slik at alle får være med.

Faste personer og trygge rutiner

Det kan med andre ord finnes støtte i at skolen må ta vare på barnas egne valg, slik Knut Løndal ved Norges idrettshøgskole fant i sine undersøkelser. Han understreker også at den fysiske leken er viktig. Til dette trengs SFO personale som har omfattende og praksisnær kunnskap om barn i relevant alder, som evner å legge til rette for god lek for hele barnegruppen.

Vi bør samarbeide om å skapte et enda bedre SFO-tilbud.

Jeg ønsker meg en fast SFO-person ved inngangsdøren, en som er ansatt for å smile, gi klemmer og ønske barna velkommen.

De barna som ikke trenger det vil kanskje gå forbi, men de som så sårt trenger det nære møtet hver morgen vil glede seg til neste dag.

På samme måte ønsker jeg meg en fast «avreiseperson» som sier «ha det», har øyekontakten med foreldrene og vet hvem barnet du skal hente er og som sier noen små fraser om hvordan dagen kan ha vært.

Og hva med et opplegg der de aktive elevene kan ha med seg en voksen sportsperson? En som legger til rette for ballspill, løp, stafett eller annen fysisk aktivitet.

La elevene bli delaktige.


Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?

Les mer om

  1. Barnehage
  2. Skolestart