Debatt

Hvor virkelig er jordmormangelen? | Kari Løvendahl Mogstad, lege

  • Kari Løvendahl Mogstad

Jordmor er selvsagt «spesialist», men det betyr ikke at fastlegens tilbud er mangelfullt. Vi jobber ulikt, med mindre tid til rådighet, men det trenger ikke å bety dårlig omsorg, skriver artikkelforfatteren.

Jeg er trygg på at gravide blir ivaretatt – hos jordmor, fastlege eller i kombinasjon.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Innimellom beskrives en stor jordmormangel i mediene. Reelt nok, endel kommuner har få eller ingen jordmødre. Men betyr dette at det er en dårlig svangerskapsomsorg i Norge?

Ikke automatisk, og det ønsker jeg å belyse.

Det kan være uheldig, aller mest for gravide, at det skapes et inntrykk i mediene av en direkte sammenheng mellom jordmormangel og utrygg oppfølging i svangerskapet. Faktisk sier de fleste gravide at de er tilfredse med oppfølgingen.

Forsvarlig omsorg hos fastlege

Man kan få inntrykk av at de står uten tilbud hvis det er fullt hos jordmor. Særlig fordi det sjelden nevnes at fastlegen tilbyr en fullt forsvarlig omsorg. Over halvparten av alle kontrollene foregår hos legen, som også har kompetanse på gravides ve og vel.

Kari Løvendahl Mogstad. Foto: PRIVAT

Jordmor er selvsagt «spesialist», men det betyr ikke at fastlegens tilbud er mangelfullt. Vi jobber ulikt, med mindre tid til rådighet, men det trenger ikke å bety dårlig omsorg. Jeg har tro på samarbeid, der gravide får det beste fra to verdener, om mulig.

Undersøkelser fra Kunnskapssenteret viser at kvinner er godt fornøyd, både hos jordmor og lege, henholdsvis 87 prosent og 76 prosent.

Svært ressurskrevende

«Brukererfaringer med svangerskaps-, fødsels— og barselomsorgen» sier at 95 prosent fikk jordmor om de ønsket det!

I Trondheim er det venteliste for gravide, og det er ikke heldig. Kanskje kan timene fordeles på flere? I den ideelle verden kan gravide velge fritt, men ledig jordmor til alle gravide til enhver tid, er svært ressurskrevende.

Doula er bra, men det er en fallitterklæring at fødselsomsorg privatiseres helt inn i fødesengen

Det som imidlertid virkelig bekymrer meg, er en skrikende mangel på jordmødre ved fødeinstitusjonene.

Vi har i sommer lest om fødende som måtte snu i døren, og blitt sendt videre. Vi hører også om opprådde jordmødre som har ansvar for to–tre fødende kvinner samtidig.

Dette er uverdig og gir utrygghet i en av livets mest sårbare stunder.

De ansvarlige støtter seg bak at det er trygt å føde i Norge. Men fødsel er mer enn at mor og barn overlever. En god opplevelse er viktig for mestring av morsrollen.

Her er jordmødre uunnværlige, og det er uverdig hvis jordmor springer fra rom til rom i det barnet kommer ut. Doula er bra, men det er en fallitterklæring at fødselsomsorg privatiseres helt inn i fødesengen.

Det er også viktig med nok jordmødre til tidlige hjemmebesøk, når barseloppholdet er skrellet til benet. Mange kommer hjem før amming er etablert, og får ikke tilbudet de har rett på, hverken med jordmor- eller helsesøsterbesøk.

Tar frem fagforeningskortet

Jeg deler mange av jordmødrenes bekymringer, og følger langt på vei deres frustrasjoner over mangel på trygge jordmorhender. Men det er viktig å ikke rope «ulv» og ta frem fagforeningskortet hver gang en gravid går ut i avisen fordi hun ikke fikk jordmortime.

La oss ikke skape «kriser» av ting som fungerer bra. Det er nok av ekte kriser, hvor kampen bør stå.

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Det er for få jordmødre i Norge i dag, mener Jordmorforbundet:

Les også

Jordmorforbundet: - Jordmormangel i hele landet

Jordmorfordbundet mener underbemanning på fødeavdelingene kan være en årsak til at kvinner bruker doula:

Les også

Flere gravide leier inn private fødselshjelpere

Færre enn 300 jordmødre skal følge opp 60.000 gravide årlig i kommunene, skriver Hanne Charlotte Schjelderup-Eriksen:

Les også

  1. Jordmordekningen på sykehusene er urovekkende dårlig

Les mer om

  1. Debatt