Debatt

Ja til norsk beredskapsdugnad! | Gjermund Hagesæter

 • Gjermund Hagesæter, statssekretær Justis- og beredskapsdepartementet
Regjeringen har gjennom flere tiltak styrket redningstjenesten og frivillige beredskapsorganisasjoner.

Vi må være forberedt på alt, overalt, hele tiden. Dette er Regjeringens ansvar.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Jon Halvorsen fra Norsk Folkehjelp engasjerer seg i redningstjenesten i et debattinnlegg i Aftenposten 24. august. Jeg kan forsikre Halvorsen om at den frivillige innsatsen i norsk beredskap er høyt verdsatt av Regjeringen. Alt beredskapsarbeid er avhengig av norsk dugnadsånd, og Regjeringen har derfor gjennom flere tiltak styrket redningstjenesten og frivillige beredskapsorganisasjoner.

Statssekretær Gjermund Hagesæter, Justis- og beredskapsdepartementet

Vi skal ha en så god redningstjeneste som mulig. Vi har i dag et fantastisk system her i landet hvor redningstjenesten utøves som et samvirke mellom offentlige organer, frivillige organisasjoner, private virksomheter og personer. Og det fungerer. Men det er viktig at dette systemet ikke bare blir vedlikeholdt, men gis anledning til å utvikle seg.
Regjeringen har derfor:

 • Styrket Hovedredningssentralen med 9 millioner kroner
 • Inngått kontrakt på 16 nye redningshelikoptre: 6 milliarder kr til selve helikoptrene og 7 milliarder til infrastruktur. Denne anskaffelsen vil ha stor betydning de neste 30 til 40 årene og vil vesentlig forbedre vår evne til søk og redning. De første helikoptrene skal ankomme i 2017, og alle dagens Sea-King vil være erstattet innen 2020.
 • Styrket helikopterberedskapen på Svalbard med to nye redningshelikoptre med økt rekkevidde, redusert responstid, større lasteevne samt nytt moderne søk-, kommunikasjons- og sikkerhetsutstyr.
 • Alle frivillige har fått tildelt nødnett kostnadsfritt, Justis- og beredskapsdepartementet dekker terminaler og abonnement.

Å styrke norsk beredskap er en av Regjeringens hovedsatsinger. Men norsk beredskap involverer mange forskjellige aktører og ressurser. Og en kjede er som kjent ikke sterkere enn det svakeste ledd.

Beredskapsarbeid innebærer å lytte til alle involverte parter, og å tenke både nasjonalt, regionalt og lokalt. Vi må forberede oss både på terroranslag i de større byene og redningsaksjoner i distriktene.

Med andre ord: Vi må være forberedt på alt, overalt, hele tiden. Dette er Regjeringens ansvar.

Frivillige ressurser

Jeg er også enig med Halvorsen i at vi ikke kan diskutere norsk beredskap uten å involvere de viktige frivillige ressursene.

Kulturdepartementet sendte ut et høringsnotat i sommer om fordeling av Norsk Tippings overskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner. Her foreslås det å sikre de tre store beredskapsorganisasjonene Røde Kors, Redningsselskapet og Norsk Folkehjelp særskilt for å ivareta nasjonal beredskap. Dette er frie midler som organisasjonene kan bruke til nettopp det Halvorsen foreslår i sitt innlegg. I tillegg er momskompensasjonsordningen på 1,3 milliarder. Dette er også frie midler.

Fortsatt styrke redningstjenesten

Regjeringen vil fortsette arbeidet med å styrke redningstjenesten, de frivillige organisasjonene og norsk beredskap.

Og til Norges beredskapsfrivillige: Deres engasjement og innsats i hverdagen er uvurderlig!

Denne lederartikkelen i Aftenposten omtaler det frivillige Norge:

Les også

 1. Uten frivilligheten stopper Norge

Les mer om

 1. Frivillighet
 2. Hovedredningssentralen
 3. Røde Kors
 4. Norsk Folkehjelp
 5. Justis- og beredskapsdepartementet