Debatt

Israels verste venn

  • Forf>fredsforskningsinstituttet Prio
  • <forf>jørgen Jensehaugen <

Fremskrittspartiet vil være Israels beste venn i norsk politikk. Men partiets politikk forlenger bare konflikten i Midtøsten.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Midtøstenpolitikk.Med sine gjentagende støtteerklæring til Israel i alle saker som angår konflikten har Fremskrittspartiet forsøkt å fremstå som Israels beste venn i norsk politikk. Men Frp er ingen god støttespiller. Partiet sanker stemmer fra såkalte israelvenner, men fører samtidig en midtøstenpolitikk som dømmer Israel til forlenget konflikt.I partiprogrammet til Frp står det at de "støtter fortsatt FNs vedtak om det jødiske folks rett til et nasjonalt hjemland i Israel, og vil understreke at en fredsløsning i Midtøsten ikke må innebære en trussel mot Israels eksistens". Det samme FN-vedtaket tildelte palestinerne 44 % av mandatområdet og gjorde Jerusalem til en internasjonal by under FN-mandat. Det er denne FN-planen, i noe modifisert form, som danner grunnlaget for alle fredsløsninger som ligger på forhandlingsbordet. Vanligvis pleier politiske partier å forholde seg til eget partiprogram, men det er tydelig at Frp forlengst har sprengt rammene for denne. Frps "fredsløsning" er ikke delingsplanen, den er fortsatt krig.

Jerusalem for enhver pris.

Tidligere i år erklærte Siv Jensen at hun ønsket at Norge, som det eneste landet i verden, skal flytte sin ambassade til Jerusalem. En slik flytteoperasjon har mange implikasjoner, men ingen av dem er fredsskapende. Å flytte ambassaden til Jerusalem betyr at Frp anerkjenner Jerusalem som Israels hovedstad. Det strider mot det samme FN-vedtaket som Frp baserer hele sin midtøstenpolitikk på. Mer bekymringsverdig enn at Frp ikke forholder seg til sitt eget partiprogram er at en anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad betyr at Frp støtter en internasjonal dagsorden hvor territorial tilegnelse ved krig er tillatt. Det betyr også at Frp velvillig går med på å drepe alle de eksisterende fredsplanene. Veikartet for fred, lansert av kvartetten (USA, EU, Russland og FN) er basert på at Jerusalem skal behandles som en sluttstatussak hvor ingen av partene kan foregripe dette ved å "kuppe" Jerusalem. Israel har offisielt annektert Øst-Jerusalem, men dette har ingen støtte i FN, og den israelske regjeringen vet at en fredsavtale aldri kan bli akseptert med mindre man håndterer Jerusalem som en delt by. Ved å flytte den norske ambassaden til Jerusalem er det tydelig at Frp vil markere at de ikke ønsker noen fredsavtale, men snarere at Israel skal få Jerusalem selv om prisen er forlenget konflikt.

Ingen å snakke med — alle å krige med.

I 2006, da Israel førte sin 33-dagers krig i Libanon, ble Israel kritisert av samtlige norske partier, med unntak av Frp, for måten de førte denne krigen på. Det var ingen som benektet Israels rett til å forsvare seg, men ettersom Israel brøt krigsretten flere ganger, tapte over hundre soldater og drepte over tusen libanesiske sivile, så var det på sin plass å påpeke at det ikke var en forsvarskrig. I 2008 forhandlet Israel med Hizbollah og "løste" saken.

Resultatet var at Hizbollah, dessverre, vant både krigen og diplomatiet. Frp kunne fordømt begge parter, slik de aller fleste i det politiske spekteret gjorde, men valgte heller blindt å støtte en israelsk politikk som førte til et dobbelt tap. I Israel rullet hodene fordi krigen hadde vært ført så dårlig. Men denne krigspolitikk hadde Frp forsvart innbitt. Hvis jeg var en reflektert israelvenn, ville jeg syntes det hadde vært pinlig å måtte si til mine venner i Israel at jeg støtter det partiet som støttet Olmerts krigføring i Libanon.

Frps politikk som blind støttespiller til Israel virker mot sin hensikt.

Blind støtte.

Frps politikk som blind støttespiller til Israel virker mot sin hensikt. Israel er en okkupasjonsmakt, og så lenge det ikke er noen fredsavtale mellom Israel og palestinerne, vil det være en konflikt. Israel må gi opp flere av sine maksimalistiske ønsker for å få en slik fredsavtale. En god israelvenn ville gitt råd når Israel trådte feil. Frps blinde støtte til de ekstreme elementene i israelsk politikk derimot, er ikke forenlig med et reelt ønske om fred.

Frps Siv Jensen holdt, under strengt vakthold, tale foran Stortinget i forbindelse med Israels 60-års dag tidligere i år.

Les mer om

  1. Debatt