Norge stikker hodet i sanden i møtet med Kina

  • Arne Melsom
For Beijing er bilaterale avtaler kun instrumenter for å spre diktaturets inngrep verden rundt, mener innleggsforfatteren. Bildet: Kinas president Xi Jinping.

Nå har vi ny regjering. Vil den klare å stake ut en ny kurs?

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Kina er en av Norges største handelspartnere. Å legge frem en fremforhandlet frihandelsavtale vil gi betydelig prestisje. Derfor er det viktig at problemstillinger rundt å inngå en avtale blir diskutert i forkant. Det kan da komme frem argumenter og innspill som kan få regjeringen til å snu.

Norge har et betydelig handelsunderskudd med Kina. Da blir det fristende med en avtale som gir Norge nye muligheter.

Det blir påstått at en frihandelsavtale vil gi oss bedre betingelser og økt forutsigbarhet. Forutsetningen for dette er en forventning om at Kina vil etterleve en avtaletekst. Dessverre tilsier de siste årenes erfaringer noe annet:

At for Beijing er bilaterale avtaler kun instrumenter for å spre diktaturets inngrep verden rundt.

Dystre erfaringer

Den beste illustrasjonen finner vi i Australia. Landet sluttet seg til et høyst rimelig krav om gransking av koronavirusets opphav. Av den grunn har Beijing satt den australsk-kinesiske frihandelsavtalen fullstendig over styr. I ett og et halvt år har landet down under sett sitt samkvem med Kina bli til en handelspolitisk slagmark.

Dette alene burde være mer enn tilstrekkelig for at våre myndigheter må forstå hvilken risiko en bilateral handelsavtale vil utgjøre for Norge. Størrelsen på problemet understrekes av at EU ikke vil tegne en frihandelsavtale med Kina de nærmeste årene.

Hvis Norge vil inngå en avtale med et totalitært diktatur som har en historikk med avtalebrudd, må vi være trygge på at vår avtaletekst blir respektert i Beijing. Gitt Australias erfaring er det ingen grunn til å tro at det vil bli slik. Og så har vi en egen erfaring med hvordan kinesiske myndigheter gjør narr av sine forpliktelser.

Etter at Beijings sikkerhetslov ble innført i Hongkong i fjor, har det som var et fritt sivilsamfunn, gjennomgått et fullstendig sammenbrudd. Selvstyret som ligger til grunn for Hongkongs separate internasjonale avtaler, er historie. Dermed er grunnlaget for frihandelsavtalen som byen har med Norge og Det europeiske frihandelsforbundet (Efta), blitt revet bort.

Stikker hodet i sanden

I juni konfronterte Aftenposten Næringsdepartementet med det grove avtalebruddet. Svaret fra departementet ga grunn til dyp bekymring: «Vi legger til grunn at alle partnerland overholder sine avtaleforpliktelser.» Nekter våre myndigheter å ta inn over seg hvilken motpart vi har å gjøre med i de pågående forhandlingene?

Svaret kom ikke som et resultat av at departementet var uforberedt.

Hongkongkomiteen i Norge har ved fire anledninger skrevet til departementet om avtalebruddet, vi har ikke mottatt et eneste svar. Den første henvendelsen ble sendt fire måneder før Aftenpostens kontakt.

Vi konstaterer at departementet hverken har eller ønsker å ta til seg kunnskap om situasjonen.

Den dystopiske virkeligheten er at i møtet med vår tids dominerende diktatur stikker våre myndigheter hodet så dypt ned i sanden som det lar seg gjøre.

Solbergregjeringen styrte skuten rett inn i stormen. Håpet er at vår nye regjering realitetsorienterer seg – og staker ut en kurs som har våre felles norske verdier som basis.