Vi kan ikke leve med Putin. Vi befinner oss i en nødsituasjon.

  • Lars Rowe
    Lars Rowe
    Leder, Norges Hjemmefrontmuseum og tidligere Russland-forsker
Plakater av Vladimir Putin i en gate i byen Simferopol på Krim-halvøya. Bildet er tatt 11. mars i år.

Vladimir Putin utgjør en eksistensiell utfordring som bare har én løsning: Hans regime må vekk.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Professor Benedicte Bull beskriver i Aftenposten 10. mars hvordan sanksjoner rettet mot autoritære regimer ofte ikke fungerer. Hun påpeker fallgruver som har åpenbart seg, som følge av tiltakene mot Nicolás Maduro og Venezuela.

Risikoen for at vi vil se noen av de samme mekanismene i Russland, er absolutt til stede. Men: Er tilfellet Maduro/Venezuela egentlig relevant når vi diskuterer tilfellet Putin/Russland? Nei.

Russlands president Vladimir Putin utgjør en eksistensiell utfordring som bare har én løsning: Hans regime må vekk.

Vi kan leve med Maduro. Vi kan ikke leve med Putin. Han vil lukke handlingsrommet som gjør det mulig for Bull og meg å debattere denne saken uten å stå i fare for å bli arrestert.

Truer grunnelementene i vår sivilisasjon

Heller ikke erfaringer fra vestlige forsøk på å fremtvinge regimeendring er relevante – Irak og Saddam Hussein er et eksempel.

I motsetning til Hussein og Maduro truer Putin grunnelementene i vår sivilisasjon: folkeretten og demokratiet.

Den trusselen, i den formen den nå utspiller seg, ble vi i Europa sist konfrontert med da Nazi-Tyskland herjet.

For å oppnå full kontroll over nabolandet dreper russiske styrker ukrainske barn. De angriper sivile institusjoner. De raserer boligblokker. For hvert minutt som går, blir nye uskyldige ofre rammet.

Mål: Fjerne Putins regime

Vi befinner oss i en nødssituasjon. Vesten er så langt avskåret fra å bekjempe Russland militært og må gripe til de midlene som er tilgjengelige:

På den defensive siden gir vi politisk, moralsk og materiell støtte til Ukraina og dessuten assistanse til menneskene krigen tvinger på flukt.

På den offensive siden benytter vi altså økonomiske og politiske tvangstiltak mot Russland.

Men hva er hensikten med tvangstiltakene? Er den, som Bull impliserer, å stoppe krigen?

Offisielt er den nok det. Men siden jeg befinner meg langt utenfor alle regjeringskvartaler, kan jeg si det klart og tydelig: Tiltakene som nå er på plass, må ha som endelig mål å fjerne Putins regime. De må opprettholdes kompromissløst til målet er nådd, og de må styrkes der det er mulig.

Målet kan ikke være – som i norsk kriminalomsorg – å rehabilitere forbryteren. Det er heller ikke straff i betydningen øye for øye, tann for tann.

Nei, tvangstiltakene er virkemidler vi bruker for å oppnå den ønskede effekt: motarbeidelse av Russlands felttog mot Ukraina og på lang sikt Putin-regimets fall.

«Tvangstiltak»

Ordet «sanksjoner» er i seg selv misvisende. Jeg foretrekker «tvangstiltak». En mer utfyllende beskrivelse av den pågående vestlige politikken er en økonomisk og politisk kampanje for å bryte ned motstanderen uten direkte bruk av militære midler.

Vestlige penger skal ikke finansiere aggressorens krig, like lite som inntekter fra handel med Vesten skal gi Putin mulighet til å opprettholde sin del av den særegne russiske samfunnskontrakten som har vokst frem siden årtusenskiftet: at befolkningen får tilgang til et rimelig nivå av velferdsgoder og forbruksvarer mot at herskeren fritt får utfolde sin overgrepspolitikk.

Hvor står vi uten rettferdighetssans?

Professor Bull avslutter: «Hverken rettferdighetssans eller hevnlyst er gode kompass når det gjelder sanksjonspolitikk.»

Akkurat hva hun mener med dette, er jeg usikker på.

Jeg slutter meg til at «hevnlyst» ikke bør gi retning til oppgjøret med Putin og hans håndlangere når dommens dag kommer. Men foreløpig er ukrainere og vi andre mest opptatt av å forsvare og bevare – ikke hevne.

Jeg faller imidlertid fullstendig av lasset når Bull beskriver «rettferdighetssans» som en irrelevant størrelse i tiden vi går inn i. Uten den, hvor står vi da?