Kort sagt, tirsdag 4. januar

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Kina, smittevern og åpne skoler. Dette er dagens kortinnlegg!

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Kina må se seg selv mer objektivt

Historien om Kina er utvilsomt imponerende, men hva så? De kan ikke forvente applaus for fremskritt, men ikke kritikk for grove menneskerettighetsbrudd.

Hvis det er en objektiv diskusjon Kinas ambassadør til Norge Yi Xianliang ønsker, kan han sende et brev til Xi Jinping. Be ham om å åpne for objektive diskusjoner blant alle kinesere for å få flere perspektiver enn de statsgodkjente.

En objektiv diskusjon er umulig så lenge det kinesiske kommunistpartiet frarøver egen befolkningen demokratiske rettigheter.

I Kina er det ikke pressefrihet. Det er ikke lov til åpent å kritisere myndighetene. Objektiv informasjon siles ut av den kinesiske brannmur for å kontrollere informasjonen folk får. Likevel påstår ambassadøren at Kina er et demokrati.

Dette må endres fort om Kina ønsker å tas seriøst i debattene. Det etterlatte inntrykket utenfor Kina er at myndighetene er så redde for objektiv informasjon at de kun godtar informasjon som passer til eget propagandaapparat. Noe som er forståelig når man ser på hvordan Kina er på offensiven i Sør-Kina havet, mot Taiwan og mot egen befolkning.

Leon Solve Mossing Knudsen, 2. nestleder i Unge Høyre


Helsemyndighetene kan ikke trylle

I Aftenpostens nettutgave 25. desember skriver fem professorer: «Angst spiser sjelen.» De kritiserer ordbruken «game changer», men uten et ord om omikron. Leser de ikke aviser om utviklingen i Europa, i Nederland og i Danmark?

Aftenposten hadde 13. desember – samme dag som regjeringens nye tiltak – en stort oppslått kritikk fra de samme professorer, men uten et ord om omikron. I Aftenposten 16. desember etterlyste jeg professorenes «situasjonsforståelse», men den får vi altså heller ikke nå. Nei, disse professorene kan ikke tas på alvor hverken som smittevern-rådgivere eller sjelesørgere.

Regjeringen er fullt klar over at mange rammes hardt, men vår fremste menneskerettighet er vernet om liv og helse. Tiltakene skyldes de omsorgsplikter regjeringen har for å verne om rettsstaten.

Professorene etterlyser en forholdsmessighetsvurdering med «klare, tallfestede mål». Har de virkelig ikke fått med seg at myndighetene har presisert at det ikke er mulig å tallfeste konsekvensene av omikron? Professorer kan ikke etterlyse det umulige, helsemyndighetene kan ikke trylle!

Iver Huitfeldt, pensjonert lagdommer


Skolene skal holdes åpne

I en lederartikkel 29. desember er Aftenposten kritisk til at regjeringen velger å starte det nye året på rødt nivå i videregående skole.

Jeg deler Aftenpostens ønske om mest mulig åpne skoler, men jeg er ikke enig i at det ikke er faglig grunnlag for rødt nivå nå. Problemet med gult nivå i trafikklysmodellen i videregående skole er at det i praksis har vist seg vanskelig å redusere antallet nærkontakter. Skoledagen på videregående er annerledes organisert, der elevene hele tiden skifter klasser og fag.

Regjeringen arbeider nå for å lage et reelt gult nivå også i videregående skole. Vår ambisjon er at både barnehager og skoler raskest mulig skal ned i tiltaksnivå.

Derfor har vi varslet at vi vil komme med en ny helhetlig vurdering av tiltakene allerede den andre uken i januar.

For å sikre mest mulig åpne barnehager og skoler egger vi opp til omfattende testing av både barn, elever og ansatte. Vi har også prioritert ansatte i skole og barnehage for oppfriskningsdosen. Før uke tre vil 65 prosent enten ha fått oppfriskningsdose eller er klare for vaksinasjon.

Tonje Brenna, kunnskapsminister (Ap)