Debatt

Samfunnet er endelig åpnet. Kan kvinner nå bevege seg fritt? Nei!

  • Sarah O`Neil
    Sarah O`Neil
    Lærer og mastergradsstudent
Lørdag 25. september klokken 16 gjenåpnet Norge etter 562 dager med nasjonale restriksjoner. Men ifølge Sarah O`Neil er det et lite skår i gleden.

Vi må lære neste generasjon en ting eller to om menneskeverd og grenser, men ikke minst om sex og overgrep.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Nyhetsbildet er preget av den store gjenåpningen av Norge. Vi er nå, visst nok, tilbake til at vi får lov til å kunne bevege oss fritt i samfunnet. Dette med «å kunne bevege seg fritt» kan virke å ha fått en ny betydning for mange.

For hva betyr det egentlig å kunne bevege seg fritt? Hvorfor er det så viktig?

Det er viktig fordi det handler om våre rettigheter, så vel som våre grunnleggende behov når det gjelder å kunne bestemme over eget liv. FNs verdenserklæring om menneskerettigheter slår fast at «Enhver har rett til å bevege seg fritt og til fritt å velge oppholdssted innenfor en stats grenser».

Hva med kvinner?

Covid-19 satte en rekke begrensninger på oss som individer og våre muligheter til å kunne ferdes fritt som vi vil i samfunnet. Men spørsmålet er: Kan vi virkelig bevege oss fritt nå? Rettere sagt: Kan kvinner nå bevege seg fritt?

Svaret på dette er selvfølgelig fortsatt: Nei!

Med jevne mellomrom publiseres nyhetssaker som omhandler nøyaktig dette. Historier om kvinner som blir forfulgt og voldtatt på «åpen gate» i Norge og i verden.

Dette er blitt et samfunnsproblem som ikke lenger kan sies å tilhøre sjeldenhetene, men et problem som i aller høyeste grad berører og begrenser kvinners frihet i Norge.

Dette har klart å forme norske kvinners bevissthet og bevegelsesfrihet nettopp fordi ingen synes å ta tak i problemet.

Tørre å snakke om

12. august publiserte Aftenposten er artikkel hvor politiet i Oslo fortalte at 17 unge kvinner var blitt fulgt etter og overfalt i Oslo siden mai. Overfallene resulterte i at politiet ba unge kvinner innstendig om å være på vakt og gjerne følge hverandre hjem etter en tur på byen.

I Stavanger anbefalte politiet for noen år tilbake at unge kvinner ikke bør ta taxi alene. Hva slags signaler er det vi sender ut når vi ber kvinner om å ta hånd om problemet?

Vi må tørre å snakke om dette. Du som jeg, med våre venner og våre barn. Vi må lære neste generasjon en ting eller to om menneskeverd og grenser, men ikke minst om sex og overgrep.

Vi vil aldri klare å løse dette ved å anbefale unge kvinner om å ikke gå alene. Anbefalingen er i seg selv høyst nødvendig, men også høyst problematisk.

Kvinners rett til å kunne bevege seg fritt i det norske samfunn må inn i norsk politikk. Kvinner må, på lik linje med menn, få kunne bevege seg fritt i samfunnet.

Les også

Tegnehanne: Vi hater ikke menn, vi hater voldtektsmenn


  • Delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Likestilling
  2. Gjenåpningen