Debatt

Kort sagt, torsdag 12. desember

  • Debattredaksjonen

Luftambulansetjenesten. Her er dagens kortinnlegg!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

La staten drive luftambulansen

Joacim Lund, kommentator i Aftenposten, mener i en kommentar i avisen 9. desember at Senterpartiet er populistiske når vi foreslår at staten skal drive luftambulansen. Lund henviser til regjeringens ekspertgruppe, som i 2020 skal legge frem sin rapport om hvordan luftambulansetjenesten skal drives i fremtiden. Enten som i dag, med anbudskonkurranser, eller i offentlig, eventuelt i ideell, regi.

Senterpartiet mener at anbud og konkurranse i luftambulansetjenesten har vist seg å være sløsing med ressurser og setter kritisk helseberedskap i fare. Luftambulanseflytjenesten må bli en integrert del av helseforetakenes øvrige ambulansetjenester og akuttmedisinske beredskap. Babcocks misligholdte kontrakt må heves. Staten må overta det operative ansvaret.

Ekspertgruppen som utreder fremtidens luftambulansetjenesten, kan ta fri. Svaret er innlysende.

Konsekvensene av anbudspolitikken innen helse ser og føler vi på akkurat nå. Beredskapskrisen er stor, men ansvarsfraskrivelsen er større. For krisen var varslet. Det gikk som det måtte gå etter den mislykkede konkurranseutsettingen.

Visse ting i samfunnet er for viktig til å gamble med. Visse tjenester må vi ha kontroll på selv. Visse tilbud kan ikke svikte. Grunnleggende helseberedskap egner seg ikke for en rå anbuds- og anskaffelsespolitikk hvert sjette år. Helseminister Bent Høie (H) og regjeringen tviholder likevel på både systemet og avtalen med Babcock.

Det er forståelig av hensyn til liv og helse at regjeringen øser millioner av kroner inn i tjenesten for å sikre beredskapen når Babcock ikke leverer på kontrakt. Men det er uforståelig at dette ikke skal ha noen konsekvenser, hverken for avtalen og Babcock eller synet på anbud i helse.

Kjersti Toppe, stortingsrepresentant, Senterpartiet

Følg og delta i debatten hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Avinor
  3. Beredskap
  4. Babcock