En kjærlighetserklæring til pappapermen | Tegnehanne

  • Hanne Sigbjørnsen
    Hanne Sigbjørnsen

Kjemp gjerne for lengre permisjon til mor. Men ikke fjern pappapermen.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Om noen måneder føder jeg mitt første barn og skal ut i permisjon. I den forbindelse har jeg prøvd å finne ut hva som er best for meg, Jostein og babyen i henhold til permisjonsfordeling.

Jeg blir da møtt med to ytterpunkter:

Én ting jeg har lagt merke til i min søken etter informasjon, er at mange misliker dagens permisjonsinndeling hvor mor har rett på 15 uker, far/medmor har rett på 15 uker, og det er en fritt fordelbar fellesperiode på 16 uker.

De mener at de syv-åtte månedene som innebærer mamma- og fellesperioden, ikke er nok tid hjemme for mor og barn. Dette forstår jeg.

Argumentet er ofte å gi mer frihet til hver enkelt familie i fordelingen av ukene. Problemet da er at den eneste veien å gå, er å ta de ukene fra den bundne pappapermen.

Og kjemp gjerne for lengre permisjon til mor eller bedre rettigheter for ammefri på jobb, men ikke fjern pappapermen. Den trenger vi. Og den trenger mer kjærlighet enn den får.

Hvis man ønsker høyere lønn for kvinner, argumenterer man jo ikke for lavere lønn for menn?

Jeg mener pappapermen er et av de beste likestillingstiltakene man har i dagens samfunn, og tror den er fantastisk for både mor og barn.

Og for at menn faktisk skal ta den ut, må den være bundet, for man endrer ikke holdninger i en håndvending.

Holdningene jeg da snakker om, er dem som gjerne ikke kommer frem i debattinnlegg, men som vi bare snakker om oss i mellom. Som en arbeidsgiver som kvier seg for å ansette kvinner i en viss aldersgruppe, for de vet at sannsynligheten er stor for at de må erstattes innen kort tid.

Eller menn som føler seg presset til å ta ut minst mulig av pappapermen - i enkelte bransjer ingenting.

Jeg har til og med hørt om bedrifter som tilbyr ekstra kompensasjon for å unngå at far tar ut permen.

Det har for store samfunnsmessige konsekvenser å la pappapermen være fri, spesielt når vi vet følgende:

At far ofte blir sett på som en underlegen omsorgsperson i forhold til mor.

Dette kommer godt frem ved barnefordelingssaker, men eksemplifiseres aller best av alle mødre som referer til fedre som «barnevakt» når far er hjemme alene med sitt eget barn.

Terskelen vi legger for fedre, er i tillegg så lav at den ville ligget under bakken sammenlignet med hvor vi legger listen for mor.

Og at menn, statistisk sett, bare tar ut den kvoten de er tildelt. Altså vil en redusering eller frigjøring av kvoten føre til at fedre tar mindre permisjon.

Mange argumenterer også med at permisjonspengene knyttet til pappapermen mistes når far ikke har mulighet til å ta ut sin del, og at det er urettferdig for de familiene det gjelder.

Dette mener jeg er en del av problemet.

Jeg har nemlig vanskelig for å tro at far skal være så uerstattelig i arbeidslivet, mens mor ikke er det. Det bygger opp om en trist stereotypi.

Permisjonsperioden legger grunnlaget for resten av livet, og jeg er så glad for at Jostein også forventes (og ønsker, selvfølgelig) å være hjemme med barnet vårt.

Det betyr at han er like ubeleilig å ansette som meg, og at sønnen vår vokser opp i et hjem hvor mor og far er likestilt.

Vinn-vinn-vinn.


På Twitter: @tegnehanne

  • Få med deg flere tegneserier og debattinnlegg – følg Aftenposten meninger på Facebook og Twitter