Debatt

Ytringsfrihet for alle? Ingen skam å snu. Inkluder funksjonshemmede! | Sæbønes, Vale og Simensen

 • Ann-Marit Sæbønes, Marte Oppedal Vale og Jens O Simensen
  På vegne av Arbeiderpartiets ressursgruppe for politikken for funksjonshemmede

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja presenterte den nye ytringsfrihetskommisjonen på Litteraturhuset i Oslo 14. februar. Håkon Mosvold Larsen

Hardt ytringsklima, bagatellisering av hatefulle ytringer og hersketeknikker brukes også mot funksjonshemmede.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Ytringsfrihetskommisjonen skal styrke bred deltagelse i samfunnsdebatten. Til tross for dette har ikke statsråd Abid Raja (V) funnet plass til en representant for funksjonshemmede.

Konvensjonen for mennesker med funksjonsnedsettelser, CRPD, slår fast at funksjonshemmede har rett til ytringsfrihet på lik linje med andre, og at de bør delta aktivt i prosesser som leder til politiske beslutninger. Norge har ratifisert konvensjonen.

Sterkt underrepresentert

Likevel utelates funksjonshemmede og deres erfaringer systematisk i offentlige utvalg og utredninger.

Vi vet at funksjonshemmede ikke har lik tilgang til informasjon eller like muligheter til å delta i samfunnsdebatten. Funksjonshemmede er sterkt underrepresentert i demokratiske og besluttende organer.

Hersketeknikker

Barrierene ligger ikke bare i manglende tilgjengelighet, men også at funksjonshemmede glemmes der underrepresenterte grupper skal huskes. Hardt ytringsklima, bagatellisering av hatefulle ytringer og hersketeknikker brukes også mot funksjonshemmede.

Statsråden bør derfor umiddelbart sørge for at en representant for funksjonshemmede oppnevnes som fullt medlem av kommisjonen.

 • Følg Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

 1. Funksjonsnedsettelse
 2. Ytringsfrihet
 3. Diskriminering
 4. Abid Raja

Relevante artikler

 1. KULTUR

  Karpe-Magdi og Kjetil Rolness blant medlemmene i Ytringsfrihetskommisjonen

 2. KULTUR

  – For 20 år siden var jeg mot ytringsfrihetskommisjonen, sier kulturminister Abid Raja. I dag la han frem sin egen.

 3. POLITIKK

  Ordførerbrannen i Sandefjord skiller seg ut. – Brutalt, sier ekspert på politikerhat.

 4. KOMMENTAR

  Jo, det er politiets oppgave å sørge for at Koranen kan skjendes

 5. KOMMENTAR

  Norges største minoritet er også den mest oversette

 6. KRONIKK

  Hvorfor tillater politiet Sian å spre et hatefullt budskap? La meg forklare.