Ytringsfrihet for alle? Ingen skam å snu. Inkluder funksjonshemmede! | Sæbønes, Vale og Simensen

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja presenterte den nye ytringsfrihetskommisjonen på Litteraturhuset i Oslo 14. februar.

Hardt ytringsklima, bagatellisering av hatefulle ytringer og hersketeknikker brukes også mot funksjonshemmede.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Ytringsfrihetskommisjonen skal styrke bred deltagelse i samfunnsdebatten. Til tross for dette har ikke statsråd Abid Raja (V) funnet plass til en representant for funksjonshemmede.

Konvensjonen for mennesker med funksjonsnedsettelser, CRPD, slår fast at funksjonshemmede har rett til ytringsfrihet på lik linje med andre, og at de bør delta aktivt i prosesser som leder til politiske beslutninger. Norge har ratifisert konvensjonen.

Sterkt underrepresentert

Likevel utelates funksjonshemmede og deres erfaringer systematisk i offentlige utvalg og utredninger.

Vi vet at funksjonshemmede ikke har lik tilgang til informasjon eller like muligheter til å delta i samfunnsdebatten. Funksjonshemmede er sterkt underrepresentert i demokratiske og besluttende organer.

Hersketeknikker

Barrierene ligger ikke bare i manglende tilgjengelighet, men også at funksjonshemmede glemmes der underrepresenterte grupper skal huskes. Hardt ytringsklima, bagatellisering av hatefulle ytringer og hersketeknikker brukes også mot funksjonshemmede.

Statsråden bør derfor umiddelbart sørge for at en representant for funksjonshemmede oppnevnes som fullt medlem av kommisjonen.