Debatt

Konkurransetilsynet og regjeringen svikter både lesere og lyttere

  • Lene K. Røren
    Lene K. Røren
    Leder i Ebok.no
Hverken forbrukerne, politikerne eller Konkurransetilsynet ville funnet det akseptabelt om bokhandlere kun førte papirbøker fra eget eierforlag. Hvorfor aksepteres dette for strømming av bøker? spør Lene K. Røren.

Kulturministeren må ta innover seg at bokavtalen ikke er tilpasset dagens digitale bokmarked.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

«Strømming gir radikal omfordeling og bør reguleres», mener samfunnsøkonom Helle Stensbak i et viktig innlegg i Aftenposten 19. august.

Stensbak skriver blant annet at «nobelprisvinner Tirole oppfordrer myndighetene til å legge vekk de tradisjonelle konkurransediagnoseverktøyene og se de nye teknologimarkedene i sammenheng».

Det er et paradoks at Konkurransetilsynet, som i tiår har kritisert politikerne for å svikte forbrukerne ved å akseptere særordninger for bokbransjen (f.eks. faste bokpriser), nå er de som svikter både leserne og lytterne.

Det nye duopolet

Selv om bokbransjen har unntak fra konkurranseloven, har bransjen tradisjonelt hatt høy konkurranse, og bokavtalens hovedprinsipper er blitt etterlevd. Det er flere aktører i bokhandlerleddet, og alle tilbyr bøker fra alle norske forlag. Men i det nye og hurtigvoksende strømmemarkedet for lydbøker er det annerledes.

Her har vi fått et duopol med Storytel og Fabel, som nå har over 99,5 prosent markedsandel i den delen av bransjen med størst vekst. De tilbyr i hovedsak lydbøker fra sine eierforlag, og på den måten er det også disse forlagene som sitter igjen med fortjenesten – mens forbrukerne taper.

Lene K. Røren.

I 2018 klaget Ebok.no Cappelen Damm (som eier 50 prosent av Storytel Norge) inn til Konkurransetilsynet for misbruk av dominerende posisjon. Selv om solid dokumentasjon ble fremlagt, valgte tilsynet ikke å ta saken opp til realitetsbehandling.

Maktkonsentrasjonen tilspisser seg

Det kan virke som om tilsynet fortsatt henger fast i en tradisjonell tenkning hvor pris betyr (nesten) alt. Men norske lydboklyttere ønsker utvalg og frihet til å lytte til den forfatteren de selv liker best. De ønsker ikke å bli avspist med et strømmeabonnement som gjør at de i hovedsak må velge blant bøker fra Cappelen Damm hos Storytel eller fra Aschehoug og Gyldendal hos Fabel.

Hverken forbrukerne, politikerne eller Konkurransetilsynet ville funnet det akseptabelt om bokhandlere kun førte papirbøker fra eget eierforlag. Hvorfor aksepteres dette for strømming av bøker?

Maktkonsentrasjonen har tilspisset seg med digitaliseringen. Snart kommer også Amazon, som har utradert mangfoldet av bokhandlere i flere av landene de har etablert seg i.

Storytel AB skaffet på én ettermiddag omtrent like mye ny kapital som det nest største forlaget i Norge har brukt 90 år på å bygge. Hva om Storytel AB ønsker større eierandel enn dagens 50 prosent i Storytel Norge, og kjøper opp Norges største forlag og gjør hele backlisten deres eksklusiv for Storytel? Hvordan skal vi da klare å opprettholde en norsk bokbransje med fungerende mangfold?

Trenger tydelig regulering

Er det «greit nok» for Konkurransetilsynet og kulturministeren at norsk bokbransje og utgivelsen av norsk litteratur i stor grad blir dominert av de to globale aktørene Storytel og Amazon om få år?

Tilsynet må innse at bokbransjen er mer kompleks enn at de bare kan måle prisnivå. Forfatterøkonomi, mangfold og språkpolitikk må også tas hensyn til.

Kulturministeren må ta innover seg at bokavtalen ikke er tilpasset dagens digitale bokmarked. Det hjelper lite med en tilleggsprotokoll for strømming når den kan brytes uten sanksjoner. Frivillighet fungerer dårlig i et vertikalt integrert marked i kraftig vekst og med globale giganter som banker på døren.

Vi trenger en tydelig regulering som forhindrer maktmisbruk, og som ivaretar alt det bokavtalen engang sto for: Bevare og utvikle norsk språk og litteratur og sikre at det norske folk har tilgang til hele bredden av litteraturen.

Innleggsforfatter er leder av Ebok.no, en avdeling i VB Bok AS, som er et datterselskap i Forlagshuset Vigmostad & Bjørke, det fjerde største forlagshuset i Norge.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les også

  1. Sommerens strømmeguide for bøker: Utenlandske lydboktjenester vinner

  2. Amazon hinter om Norge-etablering i stillingsutlysning

Les mer om

  1. Strømming
  2. Litteratur
  3. Konkurransetilsynet