Handling fremfor ord i EØS-samarbeidet | Trygve Svensson

  • Trygve Svensson
Skal vi ha en nyttig EØS-debatt, er det avgjørende at vi er ryddige på hva som er reelle politiske forskjeller mellom høyresiden og venstresiden, mener Trygve Svensson.

Skal vi ha oppslutning om internasjonale avtaler, må alle være på vinnerlaget. Ellers taper vi som fellesskap.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Det er kommet flere interessante reaksjoner etter min kronikk «Hvorfor er det kun venstresiden som stiller opp for EØS-avtalen?».

Noen, som Høyre og Aftenpostens egen Øystein K. Langberg, er opptatt av hva de ulike partiene har programfestet. Det er vel kjent at grunnsynet på EØS er ulikt i de norske partiene. SV og Sp er imot. Sylvi Listhaug, favoritt til å ta over som Frp-leder, mener avtalen skal reforhandles. Høyre er først og fremst et ja til EU-parti, men støtter EØS.

Skal man trekke frem et slags «EØS-parti», er vel Arbeiderpartiet nærmest. Alt dette er kjente posisjoner.

Trygve Svensson, leder i Tankesmien Agenda

Reelle forskjeller

Det som er interessant, er at det er kommuner og fylker som nå er rødgrønt styrt (altså med partier både for og imot EØS), som leverer praktisk, nasjonal politikk som gjør at vi kan leve godt med en avtale som også har problematiske effekter. Primeksempelet er Oslo-modellen for byggenæringen som tar ordentlig tak i problemer som lavlønnspress, høy arbeidsinnvandring og sosial dumping.

Skal vi ha en nyttig EØS-debatt, er det avgjørende at vi er ryddige på hva som er reelle politiske forskjeller mellom høyresiden og venstresiden.

Det er uenighet om midlertidig ansettelser, privatisering av velferdstjenester og en rekke andre ting. Det er helt fair. Men det er viktig å skille mellom dette og EØS-avtalen.

Langberg skriver ganske riktig i sin kommentar at norske politikere har unnlatt å bruke verktøy mot blant annet lavlønnskonkurranse, som er fullt mulig med EØS.

Radikal privatisering

Langberg nevner også det som burde seile opp som en viktig sak i valgkampen: Regjeringens arbeid med konkurranse mellom offentlige og private aktører.

En arbeidsgruppe ledet av professor Erling Hjelmeng har kommet med en rekke forslag som – hvis de blir gjennomført – vil innebære en radikal privatisering av offentlige tjenester i Norge. Grunnlaget for utvalgets mandat er blant annet et brev fra ESA med kritikk av norsk praksis. Det vesentlige politiske poenget her er imidlertid hvilket oppdrag Hjelmeng-utvalget fikk av regjeringen.

I stedet for å ha som mål å bevare norsk handlingsrom og råderett over offentlig sektor, slik inngåelsen av EØS-avtalen forutsatte, la regjeringen til rette for å trekke saken enda lenger i privatiserende retning enn ESA ba om.

Pressemeldingen fra regjeringen signaliserte dette tydelig. Dette handler om regjeringens politikk, ikke nødvendige følger av at Norge er med i EØS.

Vi må bekjempe ulikhet

De eneste som tok dissens i flere svært kontroversielle forslag fra utvalget, var representantene fra LO og KS.

Det viktigste i diskusjonen er følgende: For et lite land med en åpen økonomi er det mange fordeler med internasjonal handel. 70–80 prosent av eksporten vår går til EU-landene, og velstanden har vokst formidabelt siden vi ble med. Men skal vi ha oppslutning om internasjonalt samarbeid og handel, må verdiene som skapes, komme flertallet til gode.

Vi må ha et all right arbeidsliv ikke bare for de fleste – men for alle i Norge. Vi må bekjempe økende ulikhet.

Skal vi ha oppslutning om internasjonale avtaler, må alle være på vinnerlaget. Ellers taper vi som fellesskap.


  • Her kan du lese tidligere bidrag i denne debatten: