Kort sagt, fredag 1. mai

  • Debattredaksjonen

Grunneierne langs E18. Verdien av et fagforeningsfellesskap. Dette er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Grunneierne langs E18 må holdes skadesløse

Det er nå skapt ny usikkerhet om utbyggingen av E18 gjennom Bærum. Reguleringen ligger fast, men gjennomføringen er uklar på grunn av manglende finansieringsvilje. Usikkerheten har pågått i mer enn 20 år og har vært lammende for alle som har eiendom langs veien. De får hverken utnyttet eller omsatt sin eiendom i et fungerende marked, eller erstatning for reguleringsinngrepene.

De siste årene har Statens vegvesen innløst en rekke eiendommer og opptatt forhandlinger med andre eiere, men de valgte løsningene er preget av forskjellsbehandling. De som selv har initiert forhandlinger, er bare tilbudt omsetningsverdien av sine eiendommer, mens andre som har vært passive, har fått gjenervervserstatning, som er høyere.

Det er et stort behov for å holde alle huseiere og andre eiendomsbesittere langs veien skadesløse for den mangelfulle forvaltning av offentlige planer som har skjedd gjennom 20 år. Rettsreglene på dette området er ikke lette å anvende. Vi snakker om såkalte rådighetsinnskrenkninger, som man i utgangspunktet må finne seg i. Men det er grenser. Tiden er inne for at staten, og gjerne også Bærum kommune, tar initiativ, samt et finansielt ansvar for dette. Det må bygges på prinsippet om at alle skal behandles likt.

Bjørn Stordrange, advokat og styreleder i Ramstadsletta Eiendom AS


Verdien av et fagforeningsfellesskap

Bare halvparten av norske arbeidstagere er medlem av en fagforening. Har de samme folkene droppet bil- og innboforsikring? Tenker de annerledes nå, når permitteringsspøkelset kommer inn døren der man har trodd at arbeidsplassene har vært bunnsolide?

Noen synes det er dyrt å være medlem, og at de ikke får noe igjen for pengene. Jeg orker ikke tanken på å regne ut hvor mye jeg har brukt på bilforsikring gjennom årene. Med forsikring av hus og reiser er jeg oppe i store summer. Det er ikke noe alternativ å si opp forsikringene, selv om risikoen for at huset brenner ned er minimal.

Medlemskap i fagforeninger er en forsikring. Du betaler for å få hjelp når ulykken er ute. Fagforeningsfellesskapet handler også om solidaritet. Treffer ulykken andre, stiller du opp for dem. Forskjellen mellom det og en vanlig forsikring er imidlertid at medlemskapet er mer enn det.

Du sikres at du ikke står alene i lønnsforhandlingene. Du er en del av et fellesskap med kurs og kompetanseheving, og du har får arbeidsrettslig bistand ved behov. Du er en del av trepartssamarbeidet, som er en viktig pilar i velferdssamfunnet. Arbeidstagerne bidrar med arbeidskraft, arbeidsgiverne med jobber og myndighetene med velferdsordninger.

Det er synd at det skal en krise til for å gi en oppvekker. Vi er godt vant, med høy sysselsetting og et regulert arbeidsliv. Vilkårene for å være gratispassasjer er gode, fordi trepartssamarbeidet har gitt oss gode ordninger for alle. Men når flere og flere velger ikke å betale billetten, står vi i fare for at det organiserte arbeidslivet svekkes.

Snart er det 1. mai, en dag noen synes er gammeldags og unødvendig. Jeg er uenig. Nå har vi mer å kjempe for enn på lenge. I skrivende stund er det registrert 15,4 prosent arbeidssøkende og helt eller delvis ledige. Det er tall vi i vår villeste fantasi ikke ville forestilt oss for få uker siden. 1. mai og den tradisjonen dagen viderefører, bør minne oss alle om betydningen av fagforeningenes arbeid, og at medlemmene står sammen for arbeid til alle og et trygt og organisert arbeidsliv.

Trond Markussen, president i NITO, Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.