Kynisk spill med taxisjåførers inntekter | Atle Hagtun

  • Atle Hagtun
I et rasert marked, der drosjeeiere opprettholder tilbudet døgnet rundt, til tross for inntekter langt under utgiftene, vil de legge det åpent for kapitalsterke aktører som kan starte med blanke ark, skriver Atle Hagtun.

Der «alle» nå er opptatt av å berge rammede næringer gjennom krisen, vil de altså gi småbedriftene i drosjenæringen nådestøtet.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Tre fylkeskommuner ba Samferdselsdepartementet vurdere en utsettelse av frislippet av taxiløyver, som skulle tre i kraft fra 1. juli, ( Aftenposten 15. april). Dels fordi de selv ikke kunne bli klare til å forvalte endringene, dels fordi drosjenæringen er ribbet for nesten all omsetning etter 12. mars. Etter en kort høringsrunde sluttet alle fylkeskommunene seg til dette, fra et halvt til halvannet år.

Atle Hagtun, redaktør, Norges Taxiforbund.

Et rasert marked

I denne situasjonen finner direktørene for Konkurransetilsynet og Forbrukerrådet det opportunt å kreve at frislippet må settes i verk som planlagt (Aftenposten 19. april). I et rasert marked, der drosjeeiere opprettholder tilbudet døgnet rundt, til tross for inntekter langt under utgiftene, vil de legge det åpent for kapitalsterke aktører som kan starte med blanke ark.
Der «alle» nå er opptatt av å berge rammede næringer gjennom krisen, vil de altså gi småbedriftene i drosjenæringen nådestøtet. Det er en kynisme vi ikke har sett maken til.

Det er dessverre ikke nytt at disse to ikke bryr seg om hvorvidt drosjesjåfører får lønn for arbeidet. Begge gikk rett inn i PR-fortellingen om at taxi kunne erstattes av «delingsøkonomi» i regi av Uber, og er siden blitt der. Det til tross for at forretningsmodellen som Uber benytter, er kjent ulovlig i Tyskland, Frankrike, England og California, for å nevne de største. Den er sosial dumping satt i system. Uber har også fått reisepass fra London på grunn av manglende trygghet for passasjerene.

Må få etterspill

«Beskrivelsen» Sørgård og Blyverket gjør av norsk drosjenæring og dagens lovverk, er så ytterliggående og fortegnet at det må få et etterspill. Konkurransedirektøren forvalter maksimalprisforskriften, som er basert på utgiftene ved drosjedrift i Norge. Han slenger ut prispåstander uten differensiering mellom selskaper, uten innsikt i mekanismene som gjør at de fleste land regulerer taxi både på pris og i antall.

Taksameteret gjøres til et hovedproblem, men det er fortsatt et krav i den nye loven. Myndighetenes kontrollbehov har ikke latt seg løse med rent digitale apper.

Uansett syn på lovendringen, er utsettelse et krav om konkurranse på like vilkår og et helt nødvendig tiltak i en prekær situasjon.